Försvar och säkerhet

Sverige har många hundra års tradition av och kunskap i att tillverka vapen, från 1600-talets kanoner till dagens digitalt styrda system för krigföring, försvar och övervakning.

Relaterad läsning: Grundades för tillverkning av flygplan, Det militärindustriella komplexet grundläggs, Saab, När Nobelprisets öde avgjordes, Nohabs lokomotiv drog igång Sveriges export, En företagsledare med nerver av stål, Lärkan smugglades över sundet, Åkers styckebruk

Film: När Sverige blev rikt

Centralt innehåll

 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Materials tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. (Teknik 1)

Diskussion

 • Se intervjun med Jessica Dahlkvist, civilingenjör i design och produktframtagning. I dag arbetar hon som mekanikkonstruktör på Saab Surveillance AB (tidigare Saab Electronic Defence Systems) där hon är med i teknikens framkant och därmed får möjligheten att utveckla framtiden. Diskutera vikten av försvar och säkerhet och vilka produkter ni tror kommer att utvecklas i framtiden.

”Saab: It’s a human right too feel safe”:

 • Besök Saab:s hemsida och undersök deras historiska resa samt ta reda på hur de arbetar med en långsiktig hållbarhet genom att läsa deras senaste årsberättelse.

Skärmdump: saab.com

Så räddade Alfred Nobel Bofors:

 • Under några få år var Alfred Nobel ägare av Bofors. Det korta nedslaget i Värmlandsskogarna fick på lång sikt en historisk betydelse. Undersök hur Nobels investeringar i Bofors lade grunden till en världsindustri och en blomstring i hela bygden och hur satsningen där avgjorde också Nobelprisets öde.

Bild: Alfred Nobel. Bild: Karlskoga Museum

Bofors-Nohab AB:

 • Industriföretaget Nohab tillverkade i nästan 150 år tusentals lok vilka exporterades över hela världen. Ta reda på när och varför Nohab slogs samman med Bofors och bildade Bofors-Nohab AB.

Nohab. Bildkälla: Innovatum bildarkiv.

Åkers styckebruk:

 • Samhället Åkers styckebruk (stycke = kanon) har vuxit upp kring företagen Åkers Styckebruk och Åkers Krutbruk och grundades kring 1580 (i dag: Åkers respektive Åkers Krutbruk Protection). Gå in på Åkers styckebruks hemsida och undersök hur det kommer sig att företaget uppstod tack vare Gustav Vasa.

När Sverige blev rikt:

 • I början av 1800-talet var Sverige ett fattigt land där de flesta människor arbetade i primitivt jordbruk precis som de gjort sedan urminnes tider. Se filmen nedan och ta reda på hur det kom sig att detta förändrades.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *