Framgångsrika reklam- & kommunikationsbyrån North Kingdom

Få kommunikationsbyråer lyckas snabbt. De flesta kämpar och sliter i många år innan de når framgång, om de någonsin gör det. Men för Roger Stighäll och hans partners på North Kingdom från Skellefteå gick allt fort. Ett år efter starten vann de två guldlejon i reklambranschens prestigefyllda tävling i Cannes 2004. Och erbjudanden kom från hela världen.

Relaterad läsning: 2001: Nätverksbaserat entreprenörskapit-bubblan som sprack, Spotify förändrade musikbranschen, Mobiltelefonens historia, Niklas Zennström, Skype (2000), Alan Mamedi och Nami Zarringhalam, Truecaller (2009), Roy Andersson – reklamfilmernas mästare, Alla tiders reklam

Instuderingsfrågor

 1. Varför ringde internationella kunder North Kingdom år 2004?
 2. Vad gjorde Roger Stighäll och Robert Lindström under sin vistelse i USA?
 3. Hur kom det sig att Roger och Robert bestämde sig för att starta eget?
 4. Vad var målet?
 5. Vad var inte ovanligt inom kommunikationsbranschen under denna tid?
 6. Varför döptes företaget till North Kingdom?
 7. Vilken situation var Paregos okej med och varför?
 8. Vilka var kunderna med kända namn och varumärken?
 9. Vad inträffade år 2005, 2013 och 2020 och varför?
 10. Vad anser Roger att man ska våga ifrågasätta och varför?
 11. Vilka för- och nackdelar finns med att driva verksamheten från Skellefteå?

Diskussion

Starta eget:

 • Vad tror ni att det finns för stöd när man ska driva ett företag? Diskutera vad ni anser om Rogers tips om att våga starta företag. Besök sedan arbetsförmedlingens hemsida och undersök hur man kan få ett stöd till start av näringsverksamhet.

Fördjupning Entreprenörskap och företagande/ Historia/ Företagsekonomi/ Teknik/ Näthandel/ Samhällskunskap

it-bubblan som sprack:

 • År 2001 är Sverige långt från 1800-talets bondesamhälle och även 1900-talets industrialisering. Nu har webben slagit igenom och i det högteknologiska Sverige föds många digitala företagsidéer. Vi har finanskriser, avreglerade marknader för media, sjukvård och skolor – och så alla dessa dot-com-bolag. Är det början på en helt ny industriell revolution? Undersök den svenska nätverksamhetsbaserade entreprenörskapen.

boo.com, arkiverad sida, skärmdump.

När Skype utmanade världens alla teleoperatörer:

 • Niklas Zennström är idag en riskkapitalist som satsar pengar i IT-utveckling och klimatbolag. Pengarna har han tjänat genom att erbjuda gratis telefoni med Skype och därigenom förändra hela telebranschen. Företaget har han och partnern Janus Friis lyckats sälja för miljardbelopp, inte bara en – utan två gånger. Undersök Niklas Zenntröms entreprenöriella resa.

Niklas Zennström. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Fördjupning Marknadsföring/ Historia/ Journalistik, reklam och information/ Digital kommunikation

 • Se intervjun med North Kingdom i filmklippet nedan från 2011 och ta del av processen bakom det lyckade uppdraget Vodafone Future Vision.

Alla tiders reklam:

 • Det är 60 år sedan det första Guldägget delades ut. Det pris som varje år belönar det som anses vara den mest kreativa reklamen – eller kommunikationen – som gjorts i Sverige under det gångna året. Undersök hur det hela en gång började.

Art directors och grafiska formgivare i ett jurymöte för Guldägget, 1970-tal. Från vänster till höger framifrån räknat: Åke Carling, Tor Winstrup, Dan Jonsson, Sune Selander, Jane Bark, Christer Jonson, Torbjörn Lenskog, Bo Skoog, Karl Edholm, Rune Söderqvist, Lasse Hall, Kjell-Åke Holmberg, Curt Görman, Tommy Landén, Lars-Erik Falk, Rune Östberg, Jan Larsson och Rolf Lembke. Foto: mogarts.se.

Reklamfilmernas mästare – Roy Andersson:

 • Sannolikt associerar vi inte en radikal ifrågasättare med geniala reklamfilmer. Men Roy Andersson, som vann det främsta filmpriset Leone d’Oro (Guldlejonet) år 2014, har faktiskt hävdat att han funnit mer frihet för skapande i reklamfilmen än i ”vanlig” filmproduktion. Undersök hur Roy Andersson är ett gott exempel på hur kommersiell framgång uppstår ur en kreativ spänning mellan samhällsuppfattning och produktionsvillkor.

Roy Andersson vinnare av Nordiska rådets filmpris 2008. Fotograf: Magnus Fröderberg.

Centralt innehåll

 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik. (Samhällskunskap 1a1, 1b)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
 • Industriell designs roll – historiskt, samhälleligt, tekniskt och ekonomiskt.
 • Den industriella designprocessens olika delar från problemformulering, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete och analys till presentation och utvärdering. (Industriell design 1)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional eller lokal nivå.
 • Hur historia används inom kulturarvssektorn, till exempel arkiv, bibliotek och museer utifrån ett regionalt eller lokalt perspektiv. Historia 3)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Operativsystem för mobila enheter.
 • Datakommunikation via satellit.
 • Referensmodeller och standarder för datakommunikation.
 • Integritetsaspekter och säkerhet vid användning av trådlösa enheter.
 • Kommunikationsnät för mobila datorutrustningar. (Digital kommunikationsteknik)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Metoder för utformning och presentation av reklamtexter, informationstexter och journalistiska texter och arbeten.
 • Informationssökning via olika kanaler, källor och digitala medietillämpningar samt metoder för kritisk granskning av deras relevans och trovärdighet.
 • Utformning av reklamtexter, informationstexter och journalistiska texter grundade på fakta och saklighet, riktade till olika målgrupper, för såväl intern som extern kommunikation. (Journalistik, reklam och information 1, 2)
 • Affärsidé och entreprenörskap inom näthandelsområdet.
 • Teknikutveckling, till exempel köp via mobiltelefon. (Näthandel 1, 2)
 • Mediernas tillkomst, utveckling och påverkan ur ett historiskt och dagsaktuellt perspektiv. Mediernas roll i samhället och deras betydelse för demokratin och samtidskulturen. (Medier, samhälle och kommunikation 1)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *