Från filmuthyrning till streamingtjänster

På det tidiga 80-talet var det dyrt att köpa en videobandspelare vilket hämmade marknaden för hyrfilm. Då gör apparaten Movieboxen entré.

Relaterad läsning: De tog Nintendo NES till Sverige, Spotify förändrade musikbranschen, Från bio till streaming, Teknik för nytta och nöje, Den svenska filmindustrin 100 år, Esseltes historia

Centralt innehåll

 • Grundläggande kommunikationsvetenskapliga metoder och teorier, till exempel envägskommunikation, tvåvägskommunikation eller intermedialitet, med fokus på kommunikationsprocessens olika steg.
 • Analys av olika budskapsinnehåll, avseende språk och gestaltning, som är riktade mot en tänkt målgrupp.
 • Olika former av marknadsundersökningar och publika undersökningar, till exempel segmentering, tracking, konsumentpaneler och tittar- och läsvärdesundersökningar, i relation till olika typer av medier. (Journalistik, reklam och information 1, 2)
 • Distribution och offentliggörande av produktioner.
 • Orientering om hur man skriver manus för spelfilm, tv eller dokumentärfilm.
 • Orientering om olika genrer och stilar genom film- och tv-historien.
 • Förutsättningar för produktion för public service jämfört med reklamfinansierade medier. (Film- och tv-produktion 1)
 • Publicering på olika distributionsplattformar, bildformat och bildupplösningar.
 • Kostnadsramar för produktioner, vad det innebär att arbeta inom givna tidsramar och på vilket sätt det påverkar kvaliteten. (Film- och tv-produktion 2)
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. (Samhällskunskap 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
 • Immaterialrätt: skyddet för varumärken, patent och andra upphovsrätter.(Affärsjuridik)

Instuderingsfrågor

 1. Vad var Esselte (SLT) och när grundades det?
 2. Vad händer år 1976?
 3. Varför kommer det en marknad för film- och videodistribution under denna tid?
 4. Vad var en moviebox och var kunde man få tag på den?
 5. Vad visade Esselte video för japanska företaget Funai och vad resulterade det i?
 6. Hur såg konceptet för Esselte Entertainment ut?
 7. Vad hände under tidigt 90-tal i Sverige?

Diskussion

Upphovsrätten:

 • Esseltes Moviebox Pro var på sin tid marknadens enda hyresmaskin med inbyggt stöldskyddssystem. Diskutera om era egna tankar och reflektioner kring piratkopiering, hur tror ni att den påverkar allt ifrån eran säkerhet till samhällsekonomin i stort? Besök även Patent- och registreringsverkets hemsida och ta del av vad de säger om immaterial- och upphovsrätten. Vad är det som gäller för dagens streamingtjänster?

Fördjupning Film- och tv-produktion/ Företagsekonomi/ Teknik/ Samhällskunskap

Från bio till streaming:

 • Att göra film och att visa film är två helt olika branscher. Ändå har filmindustrins framgångar och lönsamhet alltid hängt på hur man får produktion och distribution att samverka. Det var sant på Ivar Kruegers tid, och det är sant även i streamingtjänsternas tidevarv. Undersök hur filmproduktion och distribution samverkar.
 • Undersök hur streamingtjänsten Spotify förändrade musikbranschen.
 • SF Studios firade 100 år som filmbolag 2019. Sedan 1919 har SF Studios varit ett ledande nordiskt filmbolag som har producerat och distribuerat några av filmhistoriens främsta verk och arbetat med några av de största talangerna i branschen. Besök SF-studios historiska hemsida och ta del av arkivmaterial som finns bevarat där.

SF Studios 100 år. Historisk hemsida gjord av Centrum för Näringslivshistoria med hjälp av SF Studios arkiv även den hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fördjupning Samhällskunskap/ Film- och tv-produktion/ Journalistik, reklam och information

Videovåldsdebatten:

 • I ett uppmärksammat inslag i tv­-programmet Studio S attackerade lärarförbund och föreningen Hem & Skola de förlag som befattade sig med videoverksamhet och inte städade bort just våldsfilmer. Se filmklippet om »Videovåldsdebatten« på Studio S.

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Företagsekonomi

Japanska Nintendo NES:

 • Japanerna var skeptiska till idén att hyra ut videospelare, men eftersom Esselte hela tiden la nya ordrar och visade starka resultat gav Funai ensamrätt till Esselte för spelaren på den europeiska marknaden. Undersök hur videospelskonsolen Nintendo NES släpptes i Sverige.

Foto: Bergsala AB

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Historia

Det anrika företaget Esselte:

 • Endast det mest moderna skulle finnas i Esseltehuset, då det togs i bruk i början av 1930-talet. Det gällde både inredning, maskiner och arbetsmetoder i det stora tryckeriet. Undersök Esseltes historia.

Esseltehuset med alla sina neonskyltar år 1936. Esselte bildades genom sammanslagning av ett flertal olika företag inom tryckeri- och bokbinderibranschen. De flesta namnen blev som synes kvar som dotterbolag eller varumärken. Några enstaka andra hyresgäster som Skidfrämjandet och Bofors har även släppts in. Esseltes historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *