Fredrika Bremer

Fredrika Bremer var en av den svenska kvinnorörelsens främsta pionjärer och framstående författare.

Centralt innehåll

  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
  • Olika konst- och kulturbegrepp i historiskt perspektiv. Möten mellan etablerad kultur och olika former av nya kulturella rörelser till och med 1900-talets populärkultur. (Historia 2b-kultur)

Instuderingsfrågor

  1. Vad skildras i boken Hertha?
  2. Vilken lag röstade riksdagen igenom 1858?
  3. Vilket år öppnade Högre lärarinneseminariet?
  4. Vem jämställdes Fredrika Bremer med i USA?

Diskussion

  • Varför tror ni att det dröjde ända fram till mitten av 1800-talet innan kvinnor i Sverige fick möjlighet att utbilda sig?
  • Vilka frågor i dagens samhälle tycker ni är viktiga att fokusera på ur ett jämställdhetsperspektiv?

Fördjupning Historia 2b-kultur

  • Fredrika Bremer är förmodligen den mest kända kvinnliga författaren under det svenska 1800-talet men långt ifrån den enda. Undersök vilka andra kvinnliga författare som påverkade debatten om kvinnornas rättigheter under 1800- och början på 1900-talen. Fokusera på vilka frågor de lyfte och vilket resultat deras arbete mynnade ut i.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *