Fusionerna stärkte företaget

Ahlsell AB är idag en handelskoncern som säljer VVS-, el-, bygg-, kyl-, och gör det själv-produkter samt verktyg och maskiner. Historien är rik, då företaget är ett resultat av mer än 160 olika företag som fusionerats eller uppköpts genom åren.

Relaterad läsning: Clas Ohlson entreprenören som aldrig fick aldrig slut på idéer, History Marketing: Clas Ohlson 100 år, Hans Werthén – Fusionernas Mästare, Adolf Ahlsell

Centralt innehåll

 • Praktisk butiksdrift.
 • Säljmiljö, inredning och utrustning i butiker.
 • Ledarens roll och uppgifter i butiker, stormarknader och varuhus.
 • Arbetsledning samt organisations- och personalfrågor, till exempel projektledning, konflikthantering, samarbete, sociala normer och arbetsvillkor.
 • Lagar och andra bestämmelser, till exempel om arbetsrätt.
 • Säkerhet och risker i handeln samt förebyggande arbete för god inre och yttre säkerhet (Affärsutveckling och ledarskap)
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat. (Ledarskap och organisation)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll. (Entreprenörskap och företagande)
 • Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Säljarens arbetsuppgifter i olika branscher och service i olika typer av verksamheter.
 • Verbal och ickeverbal kommunikation samt olika kulturella kommunikationsmönster.
 • Attityder och värderingar i servicesituationer. (Servicekunskap)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)

Instuderingsfrågor

 1. Vad säljer Ahlsell för produkter i dag?
 2. Varför har grosshandlare kritiserats?
 3. Vilken efterfråga växte i samband med de växande städerna?
 4. När börjar Ahlsell sin historia?
 5. Vilken är släktträdets huvudrot?
 6. Vad var RSK och varför bildades det?
 7. Varför blev namnet Ahlsell alltid kvar i företagsnamnet vid fusioner?
 8. Vad innebär en Proffsmarknad?

Diskussion

 • Diskutera vad ni anser om fusioner inom näringslivet. Behövs dem?

Fördjupning Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/ Branschkunskap inom handel och administration

Hållbarhetsmål:

 • Ahlsells mål är att minska sitt CO2-avtryck med 20 procent fram till 2020. Det kräver insatser i hela värdekedjan – från små detaljer som energieffektiv belysning till större projekt kring förnybar energi. Undersök hur Ahlsell arbetar mot sina hållbarhetsmål.

Bildkälla: Ahlsells hemsida

Adolf Ahlsell:

 • Ta reda på vad grundarna Rudolf och Herman Ahlsells pappa var känd för.

Adolf Ahlsell.

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Affärsutveckling och ledarskap/ Branschkunskap inom handel och administration/ Servicekunskap

 Clas Ohlson började som postorderföretag:

 • I Ahlsells arkiv finns många produktkataloger bevarade, med detaljerade beskrivningar i ord och bild. För grosshandeln ersatte de den direkta kundkontakt som försäljning över disk skulle ge. Undersök hur postorderföretaget Clas Ohlson började sin resa.

Botanisera bland produktkataloger:

 • På Clas Ohlsons historiska hemsida hittar du deras produktkataloger digitaliserade från år 1918 – 2018. Undersök och jämför prylar som fanns i sortimentet på 1910-talet samt 2010-talet. Vilka stora likheter och skillnader finner du?

Så arbetar Clas Ohlsons med sin historia:

 • Alla företag har en historia som är unik för verksamheten. Vissa företag ser dessutom den egna historien som en strategisk resurs – och använder den aktivt för att växa och stärka dagens verksamhet. Med jämna mellanrum samlar vi sådana företag för att lära av hur de gör. Här är en film om Clas Ohlson som delar med sig av hur de aktivt jobbar med sin egen autentiska berättelse, det vi kallar History Marketing. Undersök hur Clas Ohlson AB arbetar med sin historia

Ledarskap och organisation/ Affärsutveckling och ledarskap/ Företagsekonomi/Samhällskunskap

Fusionernas mästare:

 • Ett vanligt inslag i det moderna näringslivet är företagssammanslagningar. Men ofta misslyckas man med att ta hem de potentiella sammanslagnings-vinsterna. Däremot kan även en misslyckad sammanslagning tillfredsställa privatekonomiska motiv hos företagsledningar och rådgivare som ofta kan kamma hem stora belopp efter en genomförd fusion. Ta reda å varför Electrolux VD Hans Werthén kom att kallas för fusionernas mästare.

Hans Werthén (1919–2000) var en framgångsrik företagsledare med en underfundig humor.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *