Fusionernas mästare

Ett vanligt inslag i det moderna näringslivet är företagssammanslagningar. Men ofta misslyckas man med att ta hem de potentiella sammanslagnings-vinsterna. Däremot kan även en misslyckad sammanslagning tillfredsställa privatekonomiska motiv hos företagsledningar och rådgivare som ofta kan kamma hem stora belopp efter en genomförd fusion.

Relaterad läsning: Facit klarar inte digitaliseringenHans Werthén

Centralt innehåll

 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat. (Ledarskap och organisation)
 • Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering.
 • Mötesteknik i olika sammanhang och med olika syften samt dokumentation. I samband med det behandlas olika metoder för att lösa problem och fatta beslut (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning. (Entreprenörskap)

Instuderingsfrågor

 1. Vad gjorde Hans Werthén mellan åren 1967 – 1991?
 2. Vilket yrke hade Werthéns föräldrar?
 3. Vilken förfrågan accepterade han?
 4. Varför accepterade Hans detta med en viss tvekan?
 5. Vilket var hans framgångsrika recept?
 6. Vilka krisdrabbade svenska koncerner tog Wherthén över?
 7. Varför uppstod det en kulturkrock?
 8. Vilka framgångsrika företag uppstod under Werthéns ledning?

Diskussion

 • »När det går dåligt har man inte råd med prestige. När det går bra behövs den inte.« Vad anser ni om detta – håller ni med?
 • Diskutera skillnaderna mellan Grängeschefen Erland Waldenström och Hans Werthén. Vilken chefstyp skulle ni kunna tänka er att vara?

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Entreprenörskap/ och företagande

 • När Facit fick ekonomiska problem, drog sig styrelseordföranden Gunnar Ericsson i det längsta för att dra ner på personalstyrkan. Vad innebar detta för Facit?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *