Gant

Gant är ett internationellt framgångsrikt klädföretag med en tydlig amerikansk New England-profil. Men det framgångsrika varumärket har byggts upp av tre svenska entreprenörer.

Centralt innehåll

 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter. (Historia 1b)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år lanserades de första Gant-skjortorna?
 2. Vem skapade varumärket Gant?
 3. Vad heter de tre svenskarna som köpte varumärket?
 4. Varför råkade de med jämna mellanrum ut för problem?
 5. Vilket företag köpte upp Gant 2008?

Diskussion

 • Varför tror ni att Gant profilerat sig som ett amerikanskt företag när det i själva verket var svenskt?

Fördjupning Historia/ Entreprenörskap/ Företagsekonomi

 • Här kommer en liten övning i det som kallas för historiebruk. Gå in på Gants hemsida och läs hur de beskriver sin egen historia. Är det något de utelämnar ur sin historia och varför tror du att det är så (ledtråd, det är kopplat till diskussionsfrågan)? http://www.gant.se/heritage/the-heritage/

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *