Genier och arbetsmyror

ÖVERLEVARE. Det finns gott om framgångsrika svenska företag. Men en gång i tiden var de alla små. Hur kommer det sig egentligen att vissa företag växer och blir stora, medan andra dör eller fastnar i tillväxten? Genom att titta på några av dagens jättars historia, går det att hitta mönster.

Relaterad läsning: Ingenjörer, uppfinnare och entreprenörer och AGA-spisen.

Film: Ljusa idéer – om svenska snillen och deras innovationer,

Centralt innehåll:

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser. (Historia 1a2)
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vad var grunden för Securitas framgångar?
 2. I vilka typer företag tillämpas sammanslagnings- och förvärvsstrategier?
 3. Vad innebär en gnetande strategi? Ge exempel.
 4. Vilka var de traditionstyngda branscherna?
 5. Vad fick de framgångsrika företagen skydda sig mot?
 6. Vad innebär snillestrategin?
 7. Vad bidrog till de gynnsamma kommersiella förhållandena?
 8. Vilken uppfinnartyp tillhörde Gustaf Dalén och Gustaf de Laval?
 9. Varför kunde Gustav Dalén ”tänka utanför ramarna”?
 10. Vad lade grunden till SKF?

Diskussion

 • Vad tror ni det beror på att vissa företag växer och blir stora, medan andra dör eller fastnar i tillväxten?

Fördjupning Företagsekonomi/ Entreprenörskap och företagande

 • Ta reda på hur Gustaf Dalén, Axel Wenner-Gren eller Sven Wingquist var som företagsledare.

Dela med dig av dina tankar