Tekniska innovatörer

Det finns gott om framgångsrika svenska företag. Men en gång i tiden var de alla små. Hur kommer det sig egentligen att vissa företag växer och blir stora, medan andra dör eller fastnar i tillväxten? Genom att titta på några av dagens jättars historia, går det att hitta mönster.

Relaterad läsning: Ingenjörer, uppfinnare och entreprenörer, AGA-spisen, Wallenbergsfären och bank- och industrinätverken, Aktiebolaget som organisationsform växer fram, Sverige blir en industristat, Hur skildras näringslivets historia? 

Film: Ljusa idéer – om svenska snillen och deras innovationer,

Centralt innehåll:

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser. (Historia 1a2)
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Materials tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. (Teknik 1)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Kulturens betydelse för affärskontakter mellan företag i olika länder.
 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)

Instuderingsfrågor

 1. Vad var grunden för Securitas framgångar?
 2. I vilka typer företag tillämpas sammanslagnings- och förvärvsstrategier?
 3. Vad innebär en gnetande strategi? Ge exempel.
 4. Vilka var de traditionstyngda branscherna?
 5. Vad fick de framgångsrika företagen skydda sig mot?
 6. Vad innebär snillestrategin?
 7. Vad bidrog till de gynnsamma kommersiella förhållandena?
 8. Vilken uppfinnartyp tillhörde Gustaf Dalén och Gustaf de Laval?
 9. Varför kunde Gustav Dalén ”tänka utanför ramarna”?
 10. Vad lade grunden till SKF?

Diskussion

 • Vilka svenska tekniska snillen har vi i dag? Kan ni nämna några? Hur har de lyckats med sina uppfinningar?

Fördjupning Företagsekonomi/ Entreprenörskap och företagande/ Teknik/ Historia

Se filmen Ljusa idéer:

 • Vilken betydelse har uppfinnare för samhällets utveckling? Och stämmer myten om uppfinnaren som en egensinnig och inbunden särling? I filmen Ljusa idéer träffar vi sex uppfinnare som kämpade mot svårigheter och tävlade om att komma först i en tid där grunden till Sveriges välstånd och storindustri lades.

Fördjupning Historia/ Entreprenörskap och företagande/ Företagsekonomi/ Samhällskunskap

Varför blev Sverige ett industriland?:

 • En orsak var bättre tillgång till kapital. Ta reda på hur affärsbanker som SEB uppstod i slutet på 1800-talet och hur dessa kunde erbjuda stora lån till växande snilleindustrier.
 • En annan orsak var att det blev lättare att starta aktiebolag. Undersök aktiebolagets historia.

André Oscar Wallenberg startade vår första affärsbank Stockholms Enskilda Bank. Fotograf: Okänd / TT

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *