Genombrott i hushållen när allt elektrifieras

Elektricitetens intåg i hemmen förändrade för alltid människans sätt att leva. I vardagen ändrade elbelysningen dygnsrytmen. Och i hemmet försvann tunga uppgifter i hushållsarbetet, vilket fick en enorm betydelse – inte minst för kvinnorna.

Relaterad läsning: Landsbygdens elektrifiering, AGA-spisen

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet (Historia 1a1)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.
 • Grundläggande teknikfilosofi: etiska värderingar och genusstrukturer samt hur de har påverkat och påverkar tekniken, dess användning och tillgänglighet. Hur teknik och teknikens attribut könsmärks. (Teknik 1)
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)

Instuderingsfrågor

 1. Vad var Sverige först med?
 2. När började elektriska strykjärn att säljas?
 3. Vilka fördelar medförde den elektriska belysningen?
 4. Hur länge pågick ”vedåldern”?
 5. Vilken spis var dominerande i staden innan elspisen tog över?
 6. Vad medförde den djupa lågkonjunkturen efter första världskriget?
 7. Varför riktades kraftbolagens intresse mot hushållen?
 8. Vad står FERA för och när bildades det?
 9. Vilken yrkeskategori försvann när hushållen elektrifierades?

Diskussion

 • Hur effektivt anser ni att det är att sprida information om elektricitetens användning via demonstrationsbussar och hushållslärarinnor som håller kurser i elektrisk matlagning? Hur hade man spridit informationen idag?

Fördjupning Historia/ Marknadsföring/ Teknik

Elreklam på 1940-talet:

 • Följ med två husmödrar i en elreklam från 1940-talet. Undersök hur hushållen skiljer sig åt och hur arbetssysslorna ser ut mellan dessa husmödrar. Vad är syftet med reklaminslaget?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *