Godstransportens historia

Den ISO-standardiserade containern har förenklat vardagen för de miljontals människor som dagligen arbetar inom tåg, åkeri och sjöfart. Den har revolutionerat transporter av varor över hela jord­klotet och är en förutsättning för den global ekonomin. Som fysiskt gräns­snitt för logistik och handel är den också en symbol för samsyn och överens­kommelse – en gemensam nämnare länder emellan.

Relaterad läsning: Lastpallen som revolutionerade världen, Global logistikVarven i västra och södra SverigeVärldsindustrin som försvannVarv med världsanor, Hållbar infrastruktur, Världsindustrin som försvannRedarimperiet som gick på grundOlika varor – olika transportbehov, Handelns historia: Intervju med entreprenör Pär Svärdson – Apotea

Instuderingsfrågor

 1. Var används dagens containrar standardiserade enligt ISO 668?
 2. Vad är intermodal godstransport och vad är vanligast?
 3. På vilket sätt är containern tålig när det kommer till godstransport?
 4. Varför kan den kallas för ett logistiskt multi­verktyg?
 5. Hur och när växte idén om att frakta gods i standardiserade behållare?
 6. Vem var Malcom McLean?
 7. Hur revolutionerade McLean sjö­farts­industrin?

Diskussion

Containeriseringen tog världen med storm:

 • I filmklippet nedan ger världens största containerrederi Maersk oss en inblick i deras verksamheten och visar på så sätt hur stort företagets inflytande som rederi faktiskt är och hur de verkar i världen. Se filmklippet och diskutera vad ni anser om shipping/godstransport. Diskutera vilka för- och nackdelar det finns med standardiserade system för transporter samt hur ni tror att vi kommer att transportera gods framöver.

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Lageradministration och terminallogistik/ Teknik/ Branschkunskap inom handel

Lastpallen revolutionerade världen:

 • Det globala transportsystemet är handelns eget blodomlopp, idag snabbare och mer effektivt än någonsin. Bakom det ligger en transportteknisk revolution. Den är föga uppmärksammad, trots att utvecklingen möjliggjort svenska världssuccéer som H&M och IKEA. Allt startade med ett världskrig och en grovt tillyxad lastpall. Undersök lastpallens historia och hur den kom att revolutionera världen.

Så ska det lastas, Nils-Erik Wirsäll studerar en modell av ett lager för att effektivisera flödet. Året var 1960, och platsen Västerås. ICAs historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fördjupning Entreprenörskap /och företagande/ Lageradministration och Lagerlogistik/ Företagsekonomi/ Branschkunskap inom handel

Svenske pionjären inom e-handel:

 • Redan år 2010 visste Pär Svärdson att det inte skulle räcka med att locka kunderna med en ursnygg hemsida för att mana till köp. Han förstod tidigt att transporten, emballaget, önskan om smidig returrätt av varor skulle bli e-företagets ansikte utåt och minst lika viktig för att bygga en trovärdig relation med kunderna. Ta reda på hur Pär Svärdson byggde Adlibris som i dag är en av Sveriges största bokhandel på nätet.

Pär Svärdson, Apoteas vd. Foto: ehandel.se

Pär intervjuas om hur man lyckas i branschen:

 • Pär Svärdson har jobbat med e-handel länge. Han grundade internetbokhandel Adlibris redan 1997, och när han sålde det till Bonnier grundade han nätapoteket Apotea – Sveriges största nätapotek. Se när Pär Svärdson berättar i intervjun nedan om bakgrunden till sitt företag och om hur det är att vara entreprenör.

Centralt innehåll

 • Organisation och arbetsrutiner inom lager och terminalhantering.
 • Logistikens betydelse för samhället samt den inverkan på människor och miljö som olika transportslag och logistiklösningar för med sig.
 • De fyra transportslagen utifrån godsslag, mängder och varuflöden.
 • Olika modeller för distributions- och transportsystem där kraven på terminallogistik utgör en central del av flödet.
 • Funktions- och hanteringsprinciper för transaktioner i lager, lagerrutiner och inventering.
 • Hantering av gods i lager och terminal med hjälp av de maskiner och den utrustning som krävs.
 • Lagerhanteringens betydelse för logistikkostnader och leveransservice.
 • Olika transportslags fördelar och nackdelar utifrån ekonomiska och miljömässiga faktorer. (Lageradministration och terminallagerlogistik)
 • Logistikens roll i ett handelsföretag samt värdeskapande i distributionskedjan.
 • En varas väg från producent till konsument: handelskedjans olika delar, däribland producent, grossist, detaljist och konsument.
 • Varudistribution, distributionssystem och leveransprocessen.
 • Handelns funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handel och service, däribland handelns digitala transformation. (Branschkunskap inom handel)
 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)
 • Handelns roll och ansvar i arbetet för hållbar utveckling, nationellt och globalt samt principer för handelns och enskilda företags ansvarstagande, däribland Corporate Social Responsibility (CSR). (Handel och hållbar utveckling)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden. (Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Materials tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering.
 • Kvalitetsarbete, till exempel kvalitetssäkring, miljösäkring, arbetsmiljö och riskanalys.
 • Ritningsläsning och skiss- och ritteknik med introduktion i hur man hanterar cad-program.
 • Projektarbets-, kommunikations-, presentations- och modellteknik, till exempel digitala medier och programvaror, manualer och instruktioner, muntliga och skriftliga framställningar samt digitala och manuella tekniker för att skapa modeller.
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *