Den populära grädden

Grädden är en klassisk svensk produkt som har använts både i matlagning och i kaffet. Länge salufördes den bara i en tjock och en tunn variant men från 1960-talet och framåt har nya gräddprodukter ständigt lanserats.

Relaterad läsning: Tetra och mjölkkartongen, Den (o)hållbara förpackningen, Arlas klassiska mjölkpaket – en randig historia, Mjölkpropaganda på hjul, Mjölkbaren, Torrmjölkens skapare

Centralt innehåll

 • Produktens estetiska utformning med hänsyn till målgrupp, varumärke och sammanhang där produkten används.
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar.
 • Design- och kulturhistoria med fokus på analys och reflektion.
 • Källor av olika slag i ett designprojekt. Analoga och virtuella gestaltningssätt för två- och tredimensionell visualisering av idéer, till exempel ritning, skiss och modeller.
 • Designprocessens olika delar från problemformulering, marknadsundersökning, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete, analys till presentation och utvärdering. (Design 1, 2)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion (Marknadsföring)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a1, 1a2)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering. (Samhällskunskap 1a2, 1b) Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)

Fördjupning Samhällskunskap/ Historia/ Marknadsföring

Mjölkpropaganda:

 • Med en framsynt fingertoppskänsla lyckades föreningen Mjölkpropaganda förena reklam med folkhälsa och den nya tidens medier. På 1930-talet var deras bilburna mjölkbar ett effektivt propagandaverktyg där musik, fotografier och gratis mjölk användes för att övertyga svenska folket att bli mjölkdrickare. Undersök Mjölkpropagandas historia.

Föreningen Mjölkpropagandans mjölkbuss på turné genom Sverige, år 1938 – Enköping Ur Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

”Kaffe utan grädde är som kärlek utan kyssar”:

 • Det var Karl XII och hans karoliner som lade grunden till den svenska kaffekulturen. De hade fått smak på kaffe under vistelsen i Turkiet efter slaget vid Narva. En turkisk kaffekokare följde med hem till Sverige 1715. Undersök svensk kaffehistoria.

Reklambild för Gevalia med Barbro ”Lill- Babs” Svensson från 1965. Ur Gevalia Mondelez Int. arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande/ Design/ Marknadsföring

En teknisk innovation:

 • Mjölkförpackningen är vår kanske vanligaste förpackning. Den kännetecknas av höga krav på färskhållningsförmåga och att den knappt får kosta något. Undersök hur Tetra Pak och behovet att förpacka mjölk hänger ihop med urbaniseringen.

Förpackningens historia:

 • Överallt möter vi dem: i kylskåpet, på hyllorna i affären och i eller utanför containrarna vid återvinningscentralen. Men hur har svensk förpackningshistoria sett ut genom tiderna?

Tv-profilen Lasse Holmqvist hos Tetra Pak. Ur Alfa Lavals arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria

Fördjupning Entreprenörskap/och företagande/ Historia/ Design

Torrmjölkens skapare:

 • Ninni Kronbergs innovation gjorde det möjligt att spara och använda mjölk som annars skulle bli dålig. Den lade också grunden till barnmatsföretaget Semper. Ta reda på hur Ninni lyckades med sin innovation.

Ninni Kronberg, societetsdam och uppfinnare. Bild: Gävleborgs länsmuseum.

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Design/ Marknadsföring

Arla Foods digitala arkiv:

Skärmdump: arla.se

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *