Järnmalmsfynd i Gränges

I Grängesberg fanns Mellansveriges största järnmalmsfyndighet. Huvuddelen av fyndigheten hade dock hög fosforhalt, vilket gav ett dåligt järn.

Centralt innehåll

  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
  • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)

Instuderingsfrågor

  1. Vad hette processen som sänkte de höga fosforhalterna i järnet?
  2. Vilket år bildades TGO?
  3. Vad står förkortningen SAPA för?
  4. Vilket bolag tog över verksamheten 1978?

Fördjupning Företagsekonomi/ Teknik

  • Ta reda på mer om Thomas- och Bessemerprocessen och hur dessa metoder påverkade den svenska industrialiseringen.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *