Gröna Lund – Sveriges äldsta tivoli

Funktionshinder, olika hudfärger och sex är tre typer av möjliga attraktioner som inte längre går att hitta på svenska nöjesfält. Men att visa upp människor som avviker från normen har varit ett folknöje i århundraden, och något som var närvarande på Sveriges äldsta nöjesfält, Gröna Lund, från starten ända fram till 1990-talet.

Relaterad läsning: Konkurrens och kärlek på tivoli, Svensk nöjeshistoria berättad med affischer, Jimi Hendrix på Gröna Lund, Vattenfalls filmarkiv digitaliserat, Hur kom ölet till nöjesfälten?, Snedtänkt om nöjesfältens mörka historia

Centralt innehåll

 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2)
 • Tematiska fördjupningar när det gäller historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde, moderna mediers framväxt samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen. (Historia 2a)
 • Tematiska fördjupningar när det gäller historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation genom tiderna.
 • Olika konst- och kulturbegrepp i historiskt perspektiv. Möten mellan etablerad kultur och olika former av nya kulturella rörelser.
 • Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar (Historia 2b – kultur)
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
 • Intern och extern marknadskommunikation. (Marknadsföring)
 • Produktutveckling utifrån olika aspekter, till exempel målgruppers ekonomiska, ergonomiska, estetiska, funktionella och sociala behov.
 • Design och designerns roll i samhället med fokus på människors olika behov och förutsättningar, till exempel utifrån genus eller funktionshinder. (Design 1)
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)

Instuderingsfrågor

 1. Vad sker i restaurangen Dans ut under sommaren 1932?
 2. Hur marknadsfördes det?
 3. Vad utvecklades i USA under 1800- och 1900-talet och var kom inspirationen ifrån?
 4. Vilken uppgift hade en ”showman”?
 5. Vad kunde man se på Gröna Lund under sommaren 1935?
 6. Vad väckte stor uppmärksamhet i samband med detta?
 7. Vilka shower kunde besökare se under 1960- och 1970-talet?
 8. Vad innebar Watersplash?

Diskussion

 • Vad anser ni om nöjesattraktionerna som artikeln tar upp? Passa även på att diskutera vad ni tycker om nöjesfält som en form av nöjesattraktion.

Fördjupning Historia/ Entreprenörskap/ och företagande/ Marknadsföring

Kärlek på Tivoli:

 • Djurgården är inte bara hem för några av våra största turistattraktioner. I början av 1900-talet var det också spelplats för en bitter fejd mellan två nöjesanläggningar. Men kärlek börjar som bekant alltid med bråk. Undersök Gröna Lunds historia.

Verklighetens John Lindgren och Ninni Nilsson utanför Nöjesfältet. Foto: Gröna lund

 • Se filmtrailern till Eld och Lågor – en film om förbjuden kärlek på Gröna Lund.

Fördjupning Marknadsföring/ Design

Svensk nöjeshistoria berättad med affischer:

 • Nöjesfältet Gröna Lund i Stockholm har gjort affischer ända sedan tivolit öppnade 1883. Andreas Theve, tivolihistoriker på Gröna Lund, har varit drivande i processen att samla dessa i företagets arkiv. Undersök hur dessa affischer sett ut genom åren.

Tivolireklam 1920-tal. Ur Gröna Lunds historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Marknadsföring

Om nöjesfältens mörka historia:

 • Kalle Lind på radio P1 och näringslivsforskaren och denna artikels författare Bodil Hasselgren pratar om freakshows, Dr Finkenstein och gorillan, skäggiga damer, clowner med elektriska stavar, Astors vattenshow och Sven-Bertil Taube. Lyssna på klippet här nedan:

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *