Han tog reklamrevolutionen till Sverige

Ingen enskild person har haft så stort inflytande över utvecklingen av svensk reklambransch som Leon Nordin. Han var inte ensam revolutionär, men han var härföraren.

Relaterad läsning: Sofia Gumaelius – Annonsdrottning

Centralt innehåll:

 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
 • Internationell marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vilken typ av verksamhet drev de flesta annonsbyråer fram till 50-talet?
 2. Hur började Leon Norin att stöpa om byrån?
 3. Vad ville Norin ha fokus på?
 4. Varför väckte annonsen som publicerades år 1964 så stor uppståndelse?
 5. Hur var Norin som person?
 6. Vad skiljde byrån som startades i augusti 1972 med Arbmans reklambyrå?
 7. Vad var tanken med Arbman Development och varför fick den ingen framgång?
 8. Hur var Leon Norin som copywriter?

Diskussion

 • Hur kommer det sig att Lars Norin lyckades åstadkomma sådana stora förändringar inom den svenska reklambranschen?
 • Vad anser ni om Norins motto: ”Vårt jobb är inte bara att kränga saker eller få hjulen att snurra. När vi är färdiga, har vi lämnat världen lite bättre efter oss”? Vad skulle ni vara: en ledartyp som Norin eller skulle ni ha arbetat annorlunda?

Fördjupning Marknadsföring/ Företagsekonomi

 • Ta reda på vilka reklambyråer som är banbrytande idag. Finner man några likheter med och kan dra paralleller till hur Lars Norin drev sin verksamhet?
 • Leon Nordin tänkte gärna större än bara reklam. Bland annat var han djupt involverad i framtagandet av produkten och varumärket Lätta (margarinet) tillsammans med reklambyrån Brindfors. Ta reda på om produkten ser annorlunda ut idag – vilka skillnader finner du? Vem/vilka står bakom förändringen?

Fördjupning Företagsekonomi

 • Ta reda på vad ”Fermentaaffären” betyder och varför det påverkade Leon Norin.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *