Handeln och den industriella revolutionen

Köpmännen har haft en stor betydelse för uppkomsten av industri i Sverige, men även för hur de svenska industriprodukterna kom att se ut. Och industrialiseringen har sina rötter redan i 1600-talet.

Relaterad läsning: Modernisering av samhällets grunder under 1800-talet, Sverige blir en industristat, Åtvidaberg – en brukstypisk historia

Centralt innehåll

 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional eller lokal nivå. (Historia 3)
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)

Instuderingsfrågor

 1. När inleddes den så kallade ”flitens revolution”?
 2. Nämn två förutsättningar till den industriella revolutionen?
 3. Vilka samhällsgrupper var motståndare till industrialiseringen?
 4. Vilka samhällsgrupper drev på utvecklingen?
 5. Varför blev grosshandlarna viktiga för den ekonomiska utvecklingen i Sverige?
 6. Vad hette det ämbetsverk som ansvarade för den svenska handeln?
 7. Vilket land i Europa var ledande när det gäller framställningen av siden?

Diskussion

 • Tror ni att folk fick det bättre eller sämre i och med den industriella revolutionen?
 • Det finns många som menar att den industriella revolutionen pågår än i dag, vad anser ni om det, är det ett avslutat kapitel eller en pågående process?

Fördjupning Företagsekonomi / Branschkunskap inom handel och administration

 • Undersök hur den svenska ekonomin förändrades i och med industriella revolutionen, välj ut några områden och fokusera på dem.

Industrialisering nådde Sverige under första hälften av 1800-talet. Den verkliga industrialiseringsvågen kom dock först igång under 1850-talet. Kopparverksarbetare i Åtvidaberg, 1899–1900. Bild och text: Wikimedia Commons.

Fördjupning Historia

 • 1842 inrättas folkskolan i Sverige, det innebar att alla barn fick en möjlighet att lära sig läsa och skriva. Undersök hur denna tidiga skolform såg ut och fundera sedan vidare på hur bättre möjligheter till utbildning hjälpte Sverige att utvecklas.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *