Handelshistorik

Den internationella handeln har betytt mycket för utvecklingen från fattigdom till välstånd.

Centralt innehåll:

  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser. (Historia 1a1)
  • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. (Samhällskunskap 1a1)
  • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. (Samhällskunskap 1a2)
  • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

  1. Vilka kommer vi i kontakt med genom internationell handel?
  2. Vilka värderingar och ideal förknippar vi med ett civiliserat samhälle?
  3. Vad stimuleras i samhällen med omfattande handel?

Diskussion

  • På vilka sätt ökar handel välståndet? Diskutera exemplen som tas upp i texten. Finner du endast fördelar och/eller ser du även nackdelar med dessa exempel?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *