Hans Werthén

Hans Werthén föddes 1919 i Ludvika, växte upp i Falun och utbildade sig till civilingenjör vid KTH i Stockholm. Han var 1947–56 en av pionjärerna inom utvecklingen av televisionstekniken i Sverige.

Relaterad läsning: Electrolux, Hans Werthén – Fusionernas mästare, Facit klarar inte av digitaliseringen

Centralt innehåll

 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat. (Ledarskap och organisation)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år blev Hans Werthén chef på Electrolux?
 2. Vilka problem med fusioner lyfter författaren?
 3. Ungefär hur många företag köpte Electrolux upp under Werthéns ledning?
 4. Vilket var hans recept när det gäller att nå framgång med sammanslagningar?

Diskussion

 • Vilka fördelar kan det finnas med att slå samman företag?
 • Vilka problem tror ni att man kan stöta på vid fusioner mellan företag?

Hans Werthén (1919–2000) var en framgångsrik företagsledare med en underfundig humor.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *