Heritage Communications

På 118 år hinner ett bolag skapa mycket historia. På Ford Motor Company samlar arkivchefen Ted Ryan och hans team både fysiska och digitala artefakter – så att Ford kan använda historien för sitt framtidsfokus. Och ibland även bidra till historiska fejkdokumentärer! Ted berättar mer här i filmen från historiebrukskonferensen History Marketing Summit 2021.

Relaterad läsning: Den tidiga svenska bilhistorien, Från droska till Über

Centralt innehåll

 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Intern och extern marknadskommunikation.
 • Internationell marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion.
 • Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer. (Företagsekonomi 1, 2)
 •  Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier. (Engelska 5)

Instuderingsfrågor

 1. What is Ford archives mission statement?
 2. Why does Ted Ryan love the tagline: ”History driving the future”?
 3. Who was Mckinley Thompson Jr.?
 4. What do Ford Motor Company mean by G.O.A.T.?
 5. How did the company get their real story out when the movie Ford vs. Ferrari premiered?
 6. What is a Ford GT?

Diskussion

Heritage communication:

 • Why do you think the real, authentic stories from the archives are told and used as a marketing tool? Discuss the importance of company archives.
 • Watch the mockumentary: John Bronco below. Discuss this way of marketing and if you think it works and why.

Fördjupning Engelska/ Historia/ Teknik/ Design/ Marknadsföring

Who was McKinley Thompson Jr.?:

McKinley Thompson Jr. Foto: Ford Motor Company archives.

Fördjupning Teknik/ Företagsekonomi/ Historia

Den tidiga svenska bilhistorien:

 • Pionjärtiden i svensk bilism präglas av tveksamhet till de glada försök som ändå gjordes. Först efter 1918 började vägtransporterna motoriseras i större omfattning. Undersök den tidiga svenska bilhistorien.

Peugeot. Period: 1916. Deponent: OK, ekonomisk förening.

Volvo – navet i den svenska bilindustrin:

 • År 1964 invigdes Torslandaverken på Hisingen i Göteborg, en storskalig anläggning som blev huvudfabrik för Volvo Personvagnar (Volvo PV). Ta reda på hur personbilstillverkningen blev allt mer dominerande i Volvos produktion under och efter 1960-talet.

Montering av Volvo Amazon i Torslanda 1964. Bild från Volvo Car Group.

Svenska bilföretag:

 • Undersök vilka företag som fortfarande tillverkar bilar i Sverige. Hur många är de och vilken typ av bilar tillverkar de?
 • Det stora genomslaget för bilar i Sverige kom först på 1950-talet, alltså ungefär 50 år efter bilens introduktion. Undersök varför försäljningen för bilar tog fart just då?

Elbil eller bensinbil?

 • Är el framtidens drivmedel? Ta del av Naturskyddsföreningens rekommendationer via deras artikel Hållbara transporter och fundera vilken typ av bil du anser är den bästa att satsa på i dag och om/hur du föredrar att mobilisera er hållbart.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *