History-Marketing – att bevara & tillgängliggöra ett företags historia

Centralt innehåll:

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser.
 • Tolkning och användning av olika slags källmaterial.(Historia 1a1)
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)
 • Intern och extern marknadskommunikation.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling. (Marknadsföring)

Instuderingsfrågor

 1. På vilket sätt väver K.A. Almgrens Sidenväveris ett helt annat tyg än det som görs med moderna maskiner?
 2. Varför tynade väveriet bort under 1970-talet?
 3. Vad inträffade i början på 1990-talet och varför?
 4. Varför var maskinerna fortfarande hållbara?
 5. Hur kommer det sig att Frankrike tidigare dominerade inom Europas sidenväverier?
 6. Vad smugglade Knut August Almgren ut under sin studieresa i Frankrike och varför?
 7. Hur skapade textiltillverkningen möjligheter under den industriella revolutionen?
 8. Varför har titeln som hovleverantör även ett betydande värde i dag?

 Diskussion

 • På vilket sätt var Knut August Almgren en driftig affärsman? Vilken drivkraft anser du att man måste ha i dag för att kunna anses som driftig? Varför?

Fördjupning

 • Ta reda på varför ett företags historia är värd att bevara och tillgängliggöra. Varför kan det vara viktigt för ett företags marknadsföring?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *