H&M – en modegigant

Från slutet av 1800-talet och fram till i dag finns en mängd foton som berör den svenska handeln. Vi har här valt ut en bunt nutida artiklar samt fotografier från våra arkiv och berättar dess historia. Denna gång om H&M:s grundare Erling Persson och hans klädimperium.

Relaterad läsning: Sveriges modegigant mot nya mål, Intervju med H&M:s grundare Erling Persson, Från textil- och konfektionsindustri till modeunder, Bra ledarskap med bäst före-datum, Augusta Lundin var först med det senaste, Amanda Christensen – Flugornas drottning, Katja of Sweden – Svenskt mode slog i USA, Från Mah-Jong till Vamlingbolaget

Relaterad film: H&M, klädkedjan som blev en modegigant

Centralt innehåll

 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön.
 • Drivkrafter bakom och effekter av olika handels- och valutapolitiska ingrepp i internationella handelsrelationer. Finansiella marknader i den internationella ekonomin.
 • Global resursfördelning. Relationen mellan produktionskostnader i olika delar av världen och företagens lokalisering och internationella handel. Förklaringar till uppkomsten av transnationella företag. (Internationell ekonomi)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Affärsplanens innehåll och uppbyggnad. I samband med det användning av grundläggande metoder för marknadsundersökning, omvärldsanalys och omvärldsbevakning. Finansieringsfrågor. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Design och designerns roll i samhället med fokus på människors olika behov och förutsättningar, till exempel utifrån genus eller funktionshinder.
 • Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material. (Design 1)
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat. (Ledarskap och organisation)

3. Fördjupning: Filmklipp om H&M:s historia

Arkivarie Gustav Svensson berättar historien om den svenska klädkedjan som blev en global modegigant.

Se klippet nedan och besvara frågorna:

 1. Vad kännetecknar H&M som företag?
 2. På vilket sätt var Erling Persson entreprenöriell?
 3. Vad blev han imponerad av under sin USA-resa och vad ledde det till?
 4. Varför öppnade han första Hennes-butiken i Västerås?
 5. Var kommer namnet Mauritz ifrån?
 6. Varför blev H&M ett börsnoterat företag på 1970-talet?
 7. Vilket viktigt steg tas år 1987?
 8. Vilka PR-kampanjer gjordes under 1990-talet?
 9. Vad inträffar år 2004 och varför blev det en succé?

Fördjupning Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/ Internationell ekonomi

 • H&M blev börsnoterat 1974. De som arbetade på H&M på den tiden fick erbjudande om att köpa aktier i företaget. De anställda som gjorde det kunde skatta sig lyckliga – aktierna växte sig till flera miljoner kronor. Undersök hur ett börsfall som Coronakraschen har påverkat H&M.
 • H&M ska genomföra en masspermittering av personalstyrkan under våren 2020 pga. Covid-19. Tiotusentals medarbetare, de flesta i Sverige, kommer att beröras direkt av krisåtgärden. Undersök vad detta innebär för personalen och H&M.

H&M verkställer under våren 2020 omfattande permitteringar av personal på grund av svårigheterna till följd av Coronapandemin. H&M:s vd Helena Helmersson och huvudägaren Stefan Persson. Foto: Amanda Lindgren/Jonas Eng. Text & bild: di.se

Fördjupning Marknadsföring/ Samhällskunskap/ Design/ Företagsekonomi

 • Transparens är i dag en viktig del i H&M:s hållbarhetsarbete. Genom att dela kunskap om företaget och hur de tillverkar sina kläder får man mer makt som kund. De vill att du som kund ska kunna lita på att produkterna du köper från H&M har producerats på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Undersök hur H&M arbetar med hållbarhet.

4. Fördjupning: Arbeta med texten om den ödmjuke företagsledaren med sinne för framgång – Erling Persson

Arbeta med texten: Intervju med H&M:s grundare Erling Persson 

Instuderingsfrågor

 1. Hur var Erling Perssons ställning till charkbranschen?
 2. Vilken var den första affärsidén som Erling fick? Vad var tanken med den?
 3. Vad lärde sig Erling på den första affären han gjorde?
 4. Vilka affärer lyckades Erling driva i början på 1940-talet?
 5. Vad drog Erling för lärdom av sin roadtrip i USA?
 6. Nåddes några stordriftsfördelar och vilken blev den första rationaliseringen?
 7. När fick Hennes sällskap av Mauritz och vad innebar det?
 8. Fanns det några konkurrenter i Sverige?
 9. Vad var H&M:s affärsidé?
 10. Varför måste ”moralen finnas rakt igenom företaget” enligt Erling Persson?
 11. Hur viktigt är fackkunnandet?
 12. Varför satsar H&M på de mest etablerade modellerna i sin reklam?
 13. Vad har det inneburit att ha ett ”öppet kapital”?
 14. Hur löser man generationsskiften i ett familjeföretag, enligt Erling?
 15. Vad tänkte Erling Persson på vid anställning av butikschefer?

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Historia/ Samhällskunskap/ Entreprenörskap/ Entreprenörskap och företagande/ Marknadsföring

 • Att ledarskapsidealen har växlat genom århundradena är kanske ingen nyhet. Trots det är det fascinerande att se att dagens mest hyllade läror många gånger bara är upputsade varianter av förra seklets idéer. Ta reda på vilken typ av företagsledare Erling Person var.

H&M:s grundare Erling Persson utanför en tidig Hennes-butik.

5. Fördjupning: Läs även artikeln om Sveriges unika modehistoria.

Arbeta med texten: Från textil- och konfektionsindustri till modeunder

Instuderingsfrågor

 1. Vad menas med ”det svenska modeundret”?
 2. Hur såg det svenska modet under 1900-talet första decennier hur det såg ut i slutet av seklet?
 3. Varför omnämndes Kurt Jacobsson som Sveriges egen modekung?
 4. Vilken betydelse och varför har den franska haute couture haft för den svenska utvecklingen av klädproduktion?
 5. Hur spreds modeinformationen tidigare jämfört med i dag?
 6. Vad är basen för den svenska klädproduktionen sedan tidigt 1900-tal?
 7. Hur skiljer sig haute couture från den svenska konfektionstillverkningen?
 8. Hur och varför blev den svenska modeindustrin känd utomlands 1966?
 9. Vad drabbades den svenska konfektionsindustrin av under 1960- och 1970-talet?
 10. Vilka andra aktörer fick spelrum under denna period och varför?
 11. Vad innebar ”anti-mode”?
 12. Vad är det som betonas inom svensk modeindustri i dag? Varför är det så?

Fem modeller från 60-talet visar upp NK:s kollektion. Foto: Stig Forsberg, GMN färgstudio AB. Ur NK:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. Period: 1960-1969
Fotograf: Stig Forsberg. Deponent: Hufvudstaden AB/Nordiska Kompaniet.

Fördjupning Design/ Samhällskunskap/ Historia/ Ledarskap och organisation/ Entreprenörskap/ Entreprenörskap och företagande

Augusta Lundin, porträtt från tidskriften Idun, 8 april 1892. Ur Bonnier AB:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *