Världsledande inom tillverkning av järn- och metallpulver

Det i särklass största företaget i skånska Höganäs bär samma namn som kommunen. Höganäs AB är världsledande vad gäller utveckling och tillverkning av järn- och metallpulver.

Centralt innehåll

  • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
  • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)

Instuderingsfrågor

  1. Vilket år inledde Höganäs sin verksamhet?
  2. Vilka startade företaget?
  3. Varför var det bra med både kol- och lerfyndigheter i närheten av fabriken?
  4. När öppnade järnpulverfabriken?

Diskussion

  • Höganäs AB är det helt dominerande företaget i Höganäs kommun. Vilka för- och nackdelar finns det för en kommun att ha ett så stort företag inom sitt område?

Fördjupning Teknik/ Företagsekonomi

  • Undersök vilka produkter som tillverkas av Höganäs järnpulver.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *