Gymnastikentreprenören

Förr var utbildning en sak bara för pojkar: inte förrän 1927 fick flickorna tillträde till läroverken. Men redan på 1800-talet startades flera skolor av kvinnliga entreprenörer. En av de mest betydelsefulla hette Martina Bergman Österberg. Birgitta Wistrand är aktuell med en bok om henne.

Relaterad läsning: Wilhelmina Skogh – Hotelldrottning på Grand Hôtel, Nöd och lust gjorde kvinnor till företagareBarbara Bergström – Sveriges främsta skolentreprenörAnna Whitlock bestred matfusket

Centralt innehåll:

 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)

Instuderingsfrågor

 1. Varför startades privata flickskolor i mitten 1800-talet?
 2. Hur såg proceduren ut för att starta dessa skolor?
 3. Vilka skötte utbildningen av pojkar respektive flickor?
 4. Vad gjorde Martina Bergman Österberg omåttligt framgångsrik?
 5. Vad var syftet med GCI- utbildningen som startades år 1812?
 6. När fick kvinnor tillträdde till GCI– utbildningen?
 7. Vad fick Martina Bergman Österberg att inse att det fanns ett behov av en utbildning av gymnastiklärare i England?
 8. Vad var Martinas genidrag och vad hade det för betydelse för de engelska kvinnorna?

 Diskussion

 • Vad handlar entreprenörskap om? Reflektera över innebörden, kan det ha flera betydelser?
 • Hur kunde Martina Bergman Österberg, som omyndig, invandrare och kvinna, åstadkomma att bli en sann entreprenör? Vad anser ni var orsaken till hennes framgång?

Fördjupning Företagsekonomi

 • Hur ser debatten om friskolor ut idag? Var står du i frågan och varför?
 • Beskriv friskolors roll i samhället med hjälp av några exempel.

Fördjupning Entreprenörskap och företagande

 • Vad krävs det för att starta ett företag idag? Redogör utförligt för vad man bör tänka på när man startar ett företag. Redogör även för enklare avtal, lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet samt för hur idéer och produkter skyddas genom lagstiftning.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *