Doldisen bakom NMT-systemet

Laila Ohlgren är doldisen bakom utvecklingen av mobiltelefonin. Den gröna knappen på telefonerna är hennes idé där telefonnumret lagras i telefonen för att kopplas upp till nätet först när hela numret blivit inmatat.

Relaterad läsning: Mobiltelefonens historia, IVA Historia, Kvinnliga uppfinnare

Centralt innehåll:

 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik. (Samhällskunskap 1a1, 1b)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
 • Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional eller lokal nivå. (Historia 1a1, 1a2, 1b, 3)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1, 2)

Instuderingsfrågor

 1. Hur såg Laila Ohlgrens skolgång ut?
 2. Hur fick hon anställning på myndigheten?
 3. Vilket utvecklingsarbete låg Laila bakom på Televerket?
 4. Vilken teknik utvecklade hon?
 5. Varför är det så unikt att Laila Ohlgren mottagit Polhemspriset?

 Diskussion

 • I dag sköter vi mycket via våra mobiltelefoner. Diskutera hur ni tror att framtiden kommer att se ut. Hur kommer mobiltelefonen och dess funktioner att se ut om 20 år?

Fördjupning Teknik/ Historia/ Företagsekonomi

Mobiltelefonens historia:

 • Mobiltekniken uppstod under 2: a världskriget. 1956 togs det första nätet i bruk i Sverige. Då vägde en mobil 40 kg och fyllde en hel baklucka. Norden var inte först, men kom med tiden att ta ledningen. Undersök mobiltelefonens historia.
 • Att ha telefon i bilen var länge en av de yppersta statussymbolerna. Ta reda på hur det nordiska mobiltelefonsystemet (NMT) nådde nära en miljon användare i Norden och spreds till flera andra länder.

Fördjupning Teknik/ Historia/ Företagsekonomi

Våra svenska kvinnliga uppfinnare:

 • Få känner till Laila Ohlgrens och hennes insatser inom mobiltelefonins utveckling. Undersök flera andra kvinnliga uppfinnare som också är doldisar.

Svenska kvinnliga uppfinnare.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *