Hon var först med personaluthyrning av läkare och sjuksköterskor

Sjuksköterskan Annika Högström startade 1989 Läkarjouren med sin man som var narkosläkare – och blev därmed pionjär inom personaluthyrning av läkare och sjuksköterskor. Idag, drygt 30 år senare, har företaget växt till en koncern i Sverige och Norge. Företaget är det ledande bemanningsbolaget inom vården, och Annika Högström listas bland näringslivets mäktigaste kvinnor.

Relaterad läsning: Uppstickare inom vård och omsorg, Praktikertjänst, Barnmorskan som ville förändra, Ulla Murmans kamp banade väg för hyrpersonalen, De vågade, vann och visade vägenKarolina Widerström utvecklade den svenska välfärden, Sophie Adlersparre

Relaterad film: Entreprenören Ulla Murman

Instuderingsfrågor

 1. Varför ville Annika testa att arbeta inom vården?
 2. Varför flyttade hon till Stockholm?
 3. Vilket företag startade Annika med sin make och varför låg det i Norrbotten?
 4. Vad var tillåtet för svenska läkare i slutet av 1980-talet och vad innebar det?
 5. Vad hade staten ensamrätt på under denna tid?

Diskussion

Bemanningsföretag:

 • I dag är Läkarjouren Sveriges äldsta vårdbemanningsföretag. Vad anser ni om bemanningsföretag? Finns det några fördelar/nackdelar? Diskutera.

Skärmdump: lakarjouren.se

Fördjupning Samhällskunskap/ Historia/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/och företagande

Ulla Murmans kamp banade väg för hyrpersonalen:

 • Skrivbyråer har funnits i över 150 år men under lång tid ansågs de bryta mot lagen om privat arbetsförmedling. En av dem som skulle komma att förändra det synsättet var företagaren Ulla Murman, som med sitt okuvliga civilkurage efter 40 års kamp fick det statliga monopolet på fall. Undersök hur Ulla Murmans kamp mot myndigheterna banade väg för hyrpersonalen.

Lagbrytare. Ulla Murman var en av de drivande personerna som till slut lyckades få till en lagändring kring personal-uthyrning. Foto: Dan Hansson.

Fördjupning Företagsekonomi/ Historia/ Samhällskunskap

Kvinnorättskämpen Sophie Adlersparre:

 • År 1864, samma år som Näringsfrihetsreformen klubbades igenom startade Sophie Adlersparre en renskrivningsbyrå i Stockholm som utförde kontorsarbete och översättningar åt företag. Byrån fungerade som en platsförmedling där de mest lämpade erbjöds arbete och enbart kvinnor anställdes. Ta reda på vilka gärningar Sophie Adlersparre utförde.

En uppstickare inom vård och omsorg:

 • Praktikertjänst grundades för att underlätta för unga privatpraktiserande läkare och tandläkare. Företaget har startat många nydanande och lyckade satsningar inom vård, tandvård, barnomsorg och missbrukarvård. Trots detta, eller kanske för att det lyckades för bra, förföljdes det länge av politiker. Undersök Praktikertjänsts historia.

Väntrummet, Thules läkarmottagning. Syster Gunnel tar emot. Period: 1950-tal Deponent: Skandia AB Motiv-ID: SKN002070

Barnmorskan som ville förändra:

 • År 1988 startade barnmorskan Christina Wahlström mödravårdsmottagningen Mama Mia i Stockholm. Det var början till en dramatisk resa som har lett fram till dagens kedja av kvinno- och barnhälsomottagningar i Sveriges tre största städer. Undersök hur Christina Wahlström utmanade inte bara politikens sanningar utan också sedan länge resta murar inom sjukvården.

Deponent: Centrum för Näringslivshistoria. Motiv-ID: CFN010042

Centralt innehåll:

 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. (Samhällskunskap 1a1)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *