HSB – hållbarhet och miljö

I HSBs program har arbetet för en bättre miljö löpt som en röd tråd sedan starten i mitten av 1920-talet. I början handlade det främst om att förbättra miljön i själva bostaden, medan det i dag ofta handlar om ekologi och hållbarhet.

För vidare läsning: HSB och miljonprogrammet

Centralt innehåll:

 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1b)
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. (Samhällskunskap 1a1)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. (Samhällskunskap 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

 1. Vad den viktigaste reformen under 20-talet enligt grundaren Sven Wallander?
 2. Hur gynnades HSB-bostäder av detta?
 3. Varför kritiserades Miljonprogrammet
 4. Hur var Olof Palmes inställning till det hela?
 5. Vad inträffade under 1970-talet?
 6. Vilken typ av dokument presenterades vid HSBs förbundsstämma år 1990?
 7. Vad var syftet med föreningen EBBA?

 Diskussion

 • Diskutera kring vad Olof Palme menade med: ”I det nya skedet för bostadspolitiken som nu förestår kan vi allt starkare inrikta ansträngningarna på att förändra boendemiljöerna, förhindra trist segregation och möta människornas växande anspråk på service.”. Hur hade du löst bostadsbristen?
 • Diskutera även om det finns några fördelar och/eller nackdelar med miljonprogrammet. Vad hade man kunnat göra bättre? Ge exempel.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *