HSB och miljonprogrammet

Under 1950-talet och första delen av 1960-talet var bostadsbristen stor. Trots att Sverige byggde flest bostadshus i världen per tusen invånare, fortsatte bostadsbristen att öka. HSB var tidigt ute med krav på en omfattande översyn av bostadsfrågan.

Centralt innehåll:

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a2)
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. (Samhällskunskap 1a1)
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. (Samhällskunskap 1a2)

Instuderingsfrågor

 1. Vad var bostadsförmedlingen HSB tidigt ute med?
 2. Vad inträffade mellan åren 1961 och 1991?
 3. Hur löste man problemet år 1959?
 4. Vad erbjöds kommunerna på 60-talet?
 5. Vilket beslut tog man år 1965, som skulle gälla ända fram till 1974?
 6. Varför var HSBs vd Sven Kypengren kritisk till beslutet?

Diskussion

 • Hur hade du löst bostadsbristen?
 • Diskutera även om det finns några fördelar och/eller nackdelar med miljonprogrammet. Vad hade man kunnat göra bättre? Ge exempel.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *