Hur Indiska tacklar krisen i detaljhandeln

Som managementkonsult hjälpte hon den krisdrabbade klädkedjan Indiska. Det slutade med att hon köpte företaget. Där andra såg ett gammalt företag på fallrepet såg hon styrkan i en lång historia. På History Marketing Summit 2019 berättade Karin Lindahl, vd på Indiska, om hur hon vågade ta steget och hur hon ser på historiens styrka (och belastning) när hon med sitt team utvecklar dagens Indiska.

Relaterad läsning: Missionären som tog Indien till Sverige

Centralt innehåll

 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
 • Intern och extern marknadskommunikation.
 • Internationell marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Produktens estetiska utformning med hänsyn till målgrupp, varumärke och sammanhang där produkten används.
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar.
 • Design- och kulturhistoria med fokus på analys och reflektion.
 • Designprocessens olika delar från problemformulering, marknadsundersökning, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete, analys till presentation och utvärdering. (Design 2)
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn.
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Servicekoncept, affärsmodeller och konsumtionstrender.
 • Konsumentkunskap och etikfrågor.
 • Miljöfrågor och miljömärkning. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
 • Ledarskap på olika nivåer, ledarstilar och ledarroller. I samband med det behandlas personlig ledarutveckling och hur man tar tillvara egna och andras resurser.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)

Instuderingsfrågor

 1. Vem grundade Indiska?
 2. Varför beskrivs grundaren som excentrisk?
 3. När köptes företaget upp och av vilka?
 4. Vad var de tidiga med?
 5. Vad inkluderades i sortimentet under 1970-talet?
 6. Vad innebar Indiska expansionsresa?
 7. Vad drabbades Indiska av under 2010-talet?
 8. Vad efterfrågade kunden och hur bemötte Indiska det hela?
 9. Hur kan vd Karin Lindahl se förbi krisen i detaljhandeln och hävda sig på marknaden?
 10. Vad tyckte kunderna om Indiska enligt en marknadsundersökning som gjordes 2018?
 11. Vad var det kunderna inte berättade under denna marknadsundersökning?
 12. Hur är Indiska autentisk sitt arv när det gäller produktionen av produkterna?
 13. Hur använder Indiska sin historia idag?

Diskussion

 • Diskutera varför ni tror att det finns en kris i dagens detaljhandeln.

Fördjupning Historia/ Marknadsföring/ Entreprenörskap och företagande

 • Matilda Strömberg Hamilton var äventyraren som 1901 startade Indiska utställningen som sedan blev butikskedjan Indiska. Undersök hur hon tog Indien till Sverige.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *