Hur modet speglar samhällsutvecklingen

Berättelsen om NK:s Franska damskrädderi tar sin början i sekelskiftets fotsida, korsetterade silhuett och avslutas med sextiotalets kortkorta, frigjorda mode.

Relaterad läsning: Från textil- och konfektionsindustri till modeunder, Den revolutionerande symaskinen, En kund ser på det nya NK, Elvira Harms grundare av Tillskärarakademin, Tekokrisen – en hemmamarknad i krisTekokrisen knäckte inte BoråsFemtio år av textilbranschenFrån textil- och konfektionsindustri till modeunderDen revolutionerande symaskinen, Vem var först med att tillverka och sälja solskyddsmedel

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Associationsrätt: företagsformens betydelse för verksamheten och intressenterna.
 • Marknadsrätt: marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga regler som rör företagens verksamhet.
 • Immaterialrätt: skyddet för varumärken, patent och andra upphovsrätter. (Affärsjuridik)
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar. (Design 1, 2)

Instuderingsfrågor

 1. Vad byggde NK:s Franska damskrädderis verksamhet på?
 2. Vad gjorde verksamhetens chefer vid varje säsong?
 3. Vilka var kunderna och vad beställde de?
 4. Vad ville Susanna Strömquist ta reda på?
 5. Vad gör Susanna till vardags?
 6. Vem var Madame Suzanne och hur hamnade hon i Stockholm?
 7. Vad beslutade i mitten av sextiotalet och varför?

Diskussion

Kvalité före kvantitet:

 • Följ med in bakom kulisserna i arbetet med Nordiska museets modeutställning om NK:s Franska damskrädderi 1902–1966. I konservatorsateljén tittar vi närmare på en silhuett typisk för Christian Diors New Look från 1947. Diskutera hur kläder tillverkas i dag jämfört med 1900-talets första hälft. Hur har modet speglat samhällsutvecklingen?

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Företagsekonomi/ Design/ Samhällskunskap

Från textil- och konfektionsindustri till modeunder:

 • Under det senaste seklet har den svenska modeindustrin gått från att vara synonym med rationell tillverkning av konfektionskläder till att bli en industri där designperspektivet betonas. Men inget av detta skulle ha varit möjligt utan tidiga influenser från Frankrike. Undersök historien om svensk modedesign.

Folkhemmets uppbyggnad:

 • Få av 1800-talets uppfinningar bredde ut sig så snabbt som Isaac M. Singers symaskin. Undersök hur symaskinen blev en viktig faktor för såväl kvinnans frigörelse som folkhemmets uppbyggnad.

En del av Singers säljstrategi var att erbjuda sömnadskurser över hela landet. Fotot är från en hålsömnadskurs i Västerås, 1927. Ur Singers historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Tillskärarakademins grundare:

 • Stockholms Tillskärarakademi fyllde 100 år 2014. Skolan, som ger utbildningar inom design, mönsterkonstruktion och skrädderi, grundades av Elvira Harms – en entreprenör med en okuvlig vilja och ett stort socialt patos. Undersök Elvira Harms entreprenöriella resa.

Tillskärarakademiens fokus låg på utbildning av kvinnor. Då män utbildades i tillskärning av manskläder skedde det i särskilda klasser. Ca 1920-tal. Foto privat.

Säsongsuppvisning på NK:s Franska damskrädderi:

I samband med Franska Damskrädderiets sedvanliga säsongsuppisning, vilken i år gick av stapeln i vår nya, eleganta Utställningshall på 3 trappor, hade NK anmodat fru Pauline Brunius, att, i egenskap av kund och trogen gäst i NK, kåsera litet om sin – och kundens – syn på Det Nya NK. (Kompani)Rullan är här i tillfälle att återge det spirituella kåseriet in extenso.

Skådespelerskan Pauline Brunius som Mrs. Cheyney i Hennes sista bedrift på Oscarsteatern (Scenen 1927). bildkälla: Wikimedia Commons.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *