Hur pengaströmmarna flödar i filmbranschen

Filmen har genomgått en enorm utveckling sedan tidigt 1900-tal. Men när det gäller ekonomin är förvånansvärt mycket samma än i dag.

Relaterad läsning: Från bio till streaming, En video för alla, Filmchefen Stina Bergman,  När kontorschefen var filmens hjälteSandrews visste vad folket ville ha!Företagsfilmen – medievärldens fula ankungeRoy Andersson – en reklamens auteurSpotify förändrade musikbranschen, Den svenska filmindustrin 100 år, Stickorna som erövrade världen

Centralt innehåll

 • Distribution och offentliggörande av produktioner.
 • Orientering om hur man skriver manus för spelfilm, tv eller dokumentärfilm.
 • Orientering om olika genrer och stilar genom film- och tv-historien.
 • Förutsättningar för produktion för public service jämfört med reklamfinansierade medier. (Film- och tv-produktion 1)
 • Publicering på olika distributionsplattformar, bildformat och bildupplösningar.
 • Kostnadsramar för produktioner, vad det innebär att arbeta inom givna tidsramar och på vilket sätt det påverkar kvaliteten. (Film- och tv-produktion 2)
 • Grundläggande kommunikationsvetenskapliga metoder och teorier, till exempel envägskommunikation, tvåvägskommunikation eller intermedialitet, med fokus på kommunikationsprocessens olika steg.
 • Analys av olika budskapsinnehåll, avseende språk och gestaltning, som är riktade mot en tänkt målgrupp.
 • Olika former av marknadsundersökningar och publika undersökningar, till exempel segmentering, tracking, konsumentpaneler och tittar- och läsvärdesundersökningar, i relation till olika typer av medier. (Journalistik, reklam och information 1, 2)
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. (Samhällskunskap 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 1, 2)

Instuderingsfrågor

 1. När och var ägde den första filmvisningen rum?
 2. När visades de första filmvisningarna i Sverige?
 3. Vad var Ivar Kreuger känd för?
 4. Varför tog Charles Magnusson kontakt med Kreuger?
 5. Vad var Röda Kvarn?
 6. Hur bildades SF?
 7. Varför är det riskfyllt att göra film?
 8. Vad innebär Blockbusterekonomi?
 9. Vad brukade Stina Bergman säga?
 10. Vad händer under 1950-talets mitt?
 11. Hur många svenska biobesökare fanns det innan coronapandemin?
 12. Hur försökte biograferna vända på besökstappet?
 13. När och var började det säljas VHS-kassetter i Sverige?
 14. Vad var en moviebox?
 15. Vad var visningsfönster och varför var dessa viktiga?
 16. När kom den första streaminglösningen till Sverige?
 17. Vad betyder VOD?
 18. Vad har streamingaktörerna börjat göra och varför?

UR Samtiden – Berättelser ur svensk näringslivshistoria: Föreläsningar och samtal om den svenska näringslivshistorien. Ett samarbete med Centrum för Näringslivshistoria.

Fördjupning Film- och tv-produktion/ Historia/ Samhällskunskap

Filmchefen Stina Bergman:

 • Stina Bergman var chef för SF Studios manusavdelning under 1940-talet. Ta reda på hur Stina var som konstnärlig ledare vid SF Studios, där hon fostrade ett gäng nya manusförfattare, bland dem en ung »manustvättare« vid namn Ingmar Bergman.

Filmchef Stina Bergman, ur Bonnierförlagens arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fördjupning Film- och tv-produktion/ Historia/ Samhällskunskap/ Entreprenörskap/ och företagande/ Företagsekonomi

Från bio till streaming:

 • Undersök hur streamingtjänsten Spotify förändrade musikbranschen.
 • SF Studios firade 100 år som filmbolag 2019. Sedan 1919 har SF Studios varit ett ledande nordiskt filmbolag som har producerat och distribuerat några av filmhistoriens främsta verk och arbetat med några av de största talangerna i branschen. Besök SF-studios historiska hemsida och ta del av arkivmaterial som finns bevarat där.

SF Studios 100 år. En historisk hemsida gjord av Centrum för Näringslivshistoria med hjälp av SF Studios arkiv även den hos Centrum för Näringslivshistoria.

En video för alla:

 • Under 1980-talet blev hemvideo ett begrepp. Och alla de som inte hade egen videospelare kunde hyra en när de ändå plockade upp sin hyrfilm. Ta reda på hur Movieboxen hemmatittarnas räddning.

Foto: Jon-­Erik Faksvaag/Norsk Folkemuseum

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Entreprenörskap/ och företagande/ Företagsekonomi

Tändstickskungen Ivar Kreuger:

 • Finansmannen och företagsledaren Ivar Kreuger (1880-1932) kom från en affärsfamilj i Kalmar, som bland annat var verksam inom tändsticksindustrin. Svensk tändsticksindustri ses ofta i det falnande ljuset av Ivar Kreugers imperium. Men historien rymmer bra mycket mer än så. Undersök hur Kreugers tändstickor erövrade världen.

Reklam för Solstickan från 1940-talet. Ur ICA:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. Period: 1940-tal. Deponent: ICA

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *