I hållbarhetens namn

Oatly har hamnat i blåsväder igen. Havremjölksföretaget anade att det skulle bli oråd men gav sig ändå in i ett samarbete med amerikanska riskkapitaljätten Blackstone, som anklagats för att stå bakom och driva på de stora skogsskövlingarna i Amazonas. Oalty förklarar dock att detta samarbetsprojekt görs i hållbarhetens tecken.

Relaterad läsning: Spola mjölken!, Spola Oatly?, Mjölkens historia, Arlas klassiska mjölkpaket – en randig historia, Tetra och kartongmjölken

Centralt innehåll

 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön.
 • Kulturens betydelse för affärskontakter mellan företag i olika länder.
 • Global resursfördelning. Relationen mellan produktionskostnader i olika delar av världen och företagens lokalisering och internationella handel. Förklaringar till uppkomsten av transnationella företag.
 • Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika källor och medier i digital och annan form. Källhänvisning enligt vanliga system.
 • Drivkrafter bakom och effekter av olika handels- och valutapolitiska ingrepp i internationella handelsrelationer. Finansiella marknader i den internationella ekonomin. (Internationell ekonomi)
 • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
 • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. (Naturkunskap 1a1)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Mediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. (Samhällskunskap 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)

Diskussion

 • På sin hemsida förklarar Oatly att ”Change isn’t easy – vi hade kunnat välja vilket riskkapital som helst”. Diskutera varför Oatly valde just Blackstone och vad ni anser om detta drag samt på vilket sätt valet är en hållbar eller ohållbar utveckling.

Fördjupning Internationell ekonomi/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/och företagande/ Naturkunskap/ Samhällskunskap

Den amerikanska riskkapitaljätten Blackstone:

 • Undersök vilka Blackstone är och hur de arbetar i världen. Ta reda på och fördjupa dig i varför de anses ha ett dåligt rykte.

The Blackstone Group Inc. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Oatly vs. Arla:

 • Det är inte första gången havremjölksföretaget Oatly hamnar i blåsväder. Tidigare har de varit i en långdragen dryckesstrid med svenska Arla. Ta reda på hur det blev så och varför det blev en rättssak.
 • Gå in på Oatlys hemsida och ta del av deras senaste hållbarhetsrapport. Vilka visioner, strategier och mål finner du?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *