ICA-rörelsens chefsideolog

Nils-Erik Wirsäll (1916–2008) var verksam inom ICA och han har kallats ICA-rörelsens chefsideolog. Han var med och införde ICA-modellen som ger duktiga butiksmedarbetare möjligheten att etablera sig som egna företagare.

Relaterad läsning: Märket på rutan – garanterar valutan, ICA

Centralt innehåll:

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. (Historia 1a1)
 • Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn.
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat. (Ledarskap och organisation)

Instuderingsfrågor

 1. Hur länge var Nils Erik Wärsell verksam inom ICA?
 2. Vad kallades han för?
 3. Mellan vilka år var Wirsäll vd i ICA?
 4. Vad fick han för uppdrag år 1970?
 5. Vad innebar besluten som fattades år 1972?
 6. Vilka viktiga insatser gjorde Wirsäll?

Diskussion

 • Vad anser ni om ICA-avtalet? På vilket sätt gynnar det både handlaren, verksamheten och det svenska näringslivet?

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Historia

Fördjupning Branschkunskap inom handel och administration/ Historia

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *