Indiska räddas från konkurs

Lyssna på samtal mellan författaren Sara Sjöström och redaktören Sara Johansson om Mathilda Hamilton – missionären i Indien som blev entreprenör i Stockholm och 1901 öppnade butiken ”Indiska Utställningen”, ursprunget till butikskedjan Indiska.

Relaterad läsning: Indiska MagasinetHistory Marketing – Så arbetar Indiska med sin historiaMed känsla för stilTeko – en hemmamarknad i krisMah-Jong – antimodeMattdrottningen Märta

Relaterat samtal: Indiskas grundare – Mathilda Strömberg Hamilton

Frågor

Intervju med författaren till boken Mathilda – historien om Indiskas grundare:

 • Mathilda Strömberg Hamilton var en färgstark person som 1901 öppnade affären Indiska utställningen, vilket senare skulle bli butikskedjan Indiska. Men hon var också kvinnokämpen och missionären som föreläste för svenskarna om kvinnors situation i Orienten. Se på intervjun vi gjorde med författaren Sara Sjöström och besvara frågorna.
 1. Vem var Mathilda Hamilton?
 2. Vilken affärsidé kom hon på?
 3. Hur fick författaren idén om att skriva en bok om Mathilda?
 4. Hur togs Indiska Utställningen emot av allmänheten?
 5. Varför blev den ”den främsta orientaliska butiken i Stockholm”?
 6. Vilken var Mathildas bakgrund innan hon blev entreprenör?
 7. Varför skrev hon en bok och vad hette den?
 8. Vad hände när hon stod på toppen av sin karriär och varför?
 9. Vem var Hugo Ljungberg och vad gjorde han?
 10. Vilken diagnos fick Mathilda senare i livet och hur kom den att påverka hennes liv?
 11. Hur hade hon uppfattats som entreprenör om hon varit det i dag?
 12. Vad händer de sista åren i Mathildas liv?

Diskussion

Mathilda som dagens entreprenör:

 • Hur uppfattar ni Mathilda Strömberg Hamilton som entreprenör? Diskutera hur ni tror att hon hade uppfattas som entreprenör om hon levt i dag.

Vikten av historia:

 • Som managementkonsult hjälpte Karin Lindahl den krisdrabbade klädkedjan Indiska. Det slutade med att hon köpte företaget och drev det mellan åren 2017 – 2022. Där andra såg ett gammalt företag på fallrepet såg hon styrkan i en lång historia. Se en intervju med Karin Lindahl nedan och diskutera vad ni tror dagens företag kan tjäna på att använda sin egen historia i marknadsföringen.

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Historia/ Branschkunskap inom handel/ Företagsekonomi/ Marknadsföring/ Ledarskap och organisation

History marketing – Så arbetar Indiska med sin historia:

 • På History Marketing Summit 2019 berättade Karin Lindahl, tidigare vd på Indiska, om hur hon vågade ta steget och hur hon ser på historiens styrka (och belastning) när hon med sitt team utvecklar dagens Indiska. Se hennes anförande nedan och besvara frågorna:
 1. Vem grundade Indiska?
 2. Varför beskrivs grundaren som excentrisk?
 3. När köptes företaget upp och av vilka?
 4. Vad var de tidiga med?
 5. Vad inkluderades i sortimentet under 1970-talet?
 6. Vad innebar Indiska expansionsresa?
 7. Vad drabbades Indiska av under 2010-talet?
 8. Vad efterfrågade kunden och hur bemötte Indiska det hela?
 9. Hur kan vd Karin Lindahl se förbi krisen i detaljhandeln och hävda sig på marknaden?
 10. Vad tyckte kunderna om Indiska enligt en marknadsundersökning som gjordes 2018?
 11. Vad var det kunderna inte berättade under denna marknadsundersökning?
 12. Hur är Indiska autentisk sitt arv när det gäller produktionen av produkterna?

Familjeägda Indiska Magasinet:

 • Indiska Magasinet var ett familjeägt detaljhandelsföretag men på 1950-talet köptes butiken upp av entreprenören Åke Thambert. Undersök hur han lyckades köpa Indiska Utställningen.

Åke Thambert (t.h.) med marockansk kompanjon och dottern till Indiskas dåvarande ägare. Bildkälla: Centrum för Näringslivshistoria.

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Historia/ Branschkunskap inom handel/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi

Indiskas hållbarhetsinitiativ:

 • På Indiskas hemsida framgår det att företaget strävar efter hållbarhet på alla nivåer, för att kunna erbjuda alla sina kunder varaktiga produkter till överkomliga priser. Undersök hur Indiska arbetar hållbart.

Indiska räddas av Färna Invest AB:

Bildkälla: ehandel.se. Foto: Indiska/Pressbild.

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.  (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
 • Intern och extern marknadskommunikation. (Marknadsföring)
 • Design och designerns roll i samhället med fokus på människors olika behov och förutsättningar, till exempel utifrån genus eller funktionshinder.
 • Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material. (Design 1, 2)
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter. (Samhällskunskap 1a2, 1b)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *