Inuti Swarovskis företagsarkiv

”Det här är vårt arkiv, dess organisation och position inom företaget.” Stephanie Bonsack, chef över kristalltillverkaren Swarovskis företagsarkiv, talade på årets History Marketing Summit. Här är hela hennes presentation.

Relaterad läsning: Allt är inte guld som glimmar

Centralt innehåll

 • Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar.
 • Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur. (Historia 2a)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Intern och extern marknadskommunikation.
 • Internationell marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel intervjuer.
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier. (Engelska 5)

Instuderingsfrågor

 1. När och var grundades Swarovski?
 2. Varför är det viktigt för Swarovskis företagsarkive att det även är ett familjeföretag?
 3. Var produceras Swarovski-kristallerna?
 4. När grundades Swarovski Optik och vad producerades där?
 5. Vad producerade Tyrolit?
 6. När startades Swarovski Corporate Archive?
 7. Var ligger Swarovskis fokus?
 8. Hur marknadsför Swarovski sitt varumärke?

Diskussion

 • Arkiven är till för att vårda, bevara och tillgängliggöra källmaterial och hjälper oss att ta vara på vårt nationella kulturarv. Diskutera varför det är viktigt för företagen med historia och ”Heritage communication” i sin marknadsföring.

Fördjupning Historia/ Marknadsföring/ Engelska

 • Swarovski har gjort banbrytande innovationer i över 125 års tid. Upptäck milstolparna som inspirerade grundaren Daniel Swarovski och framgångarna i familjeföretaget. Titta på den inspirerande videon som avslöjar Swarovskis glittrande arv och få en inblick i hur företagsarkivet arbetar.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *