En föregångare till Systembolaget

Den 10 april 1913 bildar läkaren Ivan Bratt, AB Stockholmssystemet med målet att ta över huvudstadens spritförsäljning. Året därpå bildades AB Stockholms Folkrestauranger, senare Stockholms Allmänna Restaurangaktiebolag, som kom att bli en slags statlig folkhemsrestaurang.

Relaterad läsning: Ivan Bratt, Systembolagets historiaAbsolut Vodka

Film: Historien om Systembolaget

Centralt innehåll

  • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
  • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b)
  • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
  • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
  • Svensk alkohollagstiftning. (Drycker och ansvarsfull alkoholservering)

Fördjupning Entreprenörskap och företagande/ Samhällskunskap/ Drycker & ansvarsfull alkoholservering

Fördjupning Drycker och ansvarsfull alkoholservering

  • I Sverige får alkoholhaltiga drycker (förutom öl upp till 3,5%) bara säljas på Systembolaget. Undersök varför staten fick monopol på denna försäljning.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *