Tändstickskungen

Ivar Kreuger (1880–1932) kom från en affärsfamilj i Kalmar, bland annat verksam inom tändsticksindustrin.

Relaterad läsning: Kreugerkoncernens uppgång och fall, Stickorna som erövrade världen, Sviterna av Kreugerkraschen

Centralt innehåll

  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
  • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. (Internationell ekonomi)
  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

  1. Vad hette Ivar Kreugers byggnadsfirma?
  2. Hur stor del av världens tändsticksproduktion stod Kreugers företag för?
  3. Varför gick det så bra för Kreugers företag under 1920-talet?
  4. Vilket år begick Kreuger självmord?

Diskussion

  • Diskutera vad ni anser om monopol och varför de finns.

Fördjupning Företagsekonomi

Fördjupning Historia/ Företagsekonomi

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *