Jan Stenbeck

Jan Stenbeck var det sena 1900-talets mest framgångsrike entreprenör i Sverige. Han värnade entreprenörskapet inom sina företag och banade väg för nya affärsmöjligheter inom bland annat mobiltelefoni.

Relaterad läsning: Jan Stenbeck och den nya mediemarknaden, Mobiltelefonens historia

Centralt innehåll

 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll. (Entreprenörskap och företagande)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år föddes Jan Stenbeck?
 2. Hur såg strukturen inom Stenbecks företag ut?
 3. Från vilken stad sändes TV3?
 4. Vilket år fick Comviq tillstånd att koppla in sig på det fasta telefonnätet?
 5. Vilka företag protesterade mot detta?
 6. När kom de första förbetalda kontantkorten till mobiltelefoner?

Diskussion

 • I texten återges Jan Stenbecks syn på entreprenörskedjan. Håller ni med Stenbeck i det här resonemanget, är det något ni skulle vilja lägga till eller ta bort?

Fördjupning Entreprenörskap

 • I texten nämns Henrik Tore Cedergren, en av pionjärerna när det kommer till utvecklingen av den svenska telefonin. Undersök hur Cedergren blev ledande inom detta område och jämför honom med Jan Stenbeck, vilka likheter och skillnader finns i deras arbetssätt?
 • Ta reda på hur superentreprenören Jan Stenbecks resa egetligen började.

Fördjupning Teknik

 • Undersök på vilket sätt Stenbecks företag använt sig av ny teknik för att bryta monopol eller bli ledande inom sina branscher, fokusera på TV och mobiltelefonmarknaden?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *