Jean Monnet

De första avgörande insatserna för den utveckling som senare ledde fram till EU:s bildande gjorde fransmannen Jean Monnet.

Relaterad läsning: Sverige och EU

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Världskrigens och efterkrigstidens betydelse för etableringen av internationella institutioner. Olika former av organiserat samarbete mellan länder och sambandet mellan detta samarbete och den politiska och ekonomiska utvecklingen. (Internationella relationer)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)
 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)

Instuderingsfrågor

 1. Varför ville man integrera Tysklands och Frankrikes kol- och stålindustrier?
 2. Varför heter den första planen för en europeisk gemenskap Schumanplanen?
 3. Vad hette Västtysklands regeringschef dessa år?

Diskussion

 • Vilka är era åsikter om EU?
 • Hur tror ni EU ser ut om 20 år?

Fördjupning Historia /Internationella relationer

 • EU grundar sig i en organisation som hette Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG), arbeta med följande frågeställningar kring denna organisation:

-Vilket var syftet med EKSG?
-Varför ingår kol och stål i namnet?
-Hur fungerade organisationen?

Fördjupning Företagsekonomi / Internationell ekonomi

 • Undersök och ge några exempel på hur svenska exportföretag gynnas av Sveriges medlemskap i EU.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *