Näringsfrihetens fader

Under perioden 1840–70 förändrades den svenska lagstiftningen i grunden. Folkskolan infördes, kvinnors rättigheter stärktes och den ekonomiska friheten vidgades. Denna liberala revolution lade grunden för den industriella revolution som senare inträffade.

Relaterat innehåll: Johan August Gripenstedts återkomst, JAG och hans verk

Centralt innehåll

  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a1, 1b)
  • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)

Instuderingsfrågor

  1. Mellan vilka år levde Johan August Gripenstedt?
  2. Hur gammal var Gripenstedt när han kom in i regeringen?
  3. Vilket år blev han finansminister?
  4. Ge några exempel på frågor som Gripenstedt var engagerad i?
  5. Vad anslöt sig Sverige till 1865?

Diskussion

  • Hur tror ni att den svenska ekonomin påverkas av internationell frihandel?

Fördjupning Historia

  • Införandet av folkskolan 1842 är en av de viktigaste reformerna under 1800-talet. Undersök hur skolväsendet i Sverige såg ut före folkskolans införande.

Fördjupning Internationell ekonomi

  • Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) är ett frihandelsavtal mellan EU och USA som är under förhandling. Undersök vad TTIP kommer innebära för den svenska ekonomin.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *