Kaffehandlaren som blev grossist

Han föddes i Stockholm 1869, var son till en skräddare och den yngste av 12 syskon. Efter fem års skolgång blev Martin Olsson 1881 drängpojke hos sin 17 år äldre bror Anders Antoni. Brodern hade en kryddkramhandel i Gamla stan.

Centralt innehåll

  • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
  • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)

Instuderingsfrågor

  1. Vilket år föddes Martin Olsson?
  2. Vilken typ av butik drev hans bror?
  3. Vilken vara annonserade Martin Olsson extra mycket för?
  4. Vem tog över rörelsen efter Martins död?

Fördjupning Handel

  • Idag är Martin Olsson en grossist och specialist för restauranger och storkök. Undersök vilka som är de stora skillnaderna mellan att sälja till privatpersoner och till företag.

Fördjupning Företagsekonomi

  • I texten kan man läsa att Martin Olsson inte deltog i den spekulation som många andra affärsidkare ägnade sig åt under Första världskriget. Undersök vad denna spekulation gick ut på och hur den påverkade tillgången på varor under kriget.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *