Kalles kaviar

Den svenskaste av alla produkter är nog Kalles Kaviar. Den lanserades 1954 av Abba i Kungshamn, Bohuslän.

Relaterad läsning: Tuben – en färgäkta förpackning i 175 år, Förpackningens historia, Sillen banade väg för konserven

Centralt innehåll

  • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
  • Produktutveckling utifrån olika aspekter, till exempel målgruppers ekonomiska, ergonomiska, estetiska, funktionella och sociala behov.
  • Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material. (Design 1) Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar. (Design 2)

Instuderingsfrågor

  1. Vem är avbildad på kaviartuben?
  2. I vilket land har Abba sitt ursprung?
  3. Vad står förkortningen Abba för?
  4. Var bedrivs huvuddelen av verksamheten?

Diskussion

  • I texten står det ”den svenskaste av alla produkter är nog Kalles Kaviar” och det är nog många som håller med om det. Kan ni räkna upp några fler typiskt svenska matvaruprodukter som räknas som typiskt svenska?
  • Varför tycker ni att dessa produkter är typiskt svenska?

Fördjupning Företagsekonomi/ Design

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *