Kalmar – en entreprenöriell stad

Som gammal handelsstad har Kalmar alltid präglats av sitt näringsliv. Läget invid Kalmarsund var länge strategiskt för handeln kring Östersjön.

Relaterad läsning: Stickorna som erövrade världen

Instuderingsfrågor

 1. Varför var Kalmar en viktig stad under medeltiden?
 2. Vad genomförde Kalmar på 1600-talet och varför?
 3. Vilka var familjen Jeansson och vad åstadkom Jeanssondynastin?
 4. På vilket sätt ligger styrkan i Kalmar i dess mångsidighet?
 5. Vilken är stadens mest kända byggnad?

Diskussion

Hur upplever vi den platsen vi bor på eller besöker som turister?

 • Diskutera hur ni skulle presentera den platsen ni bor på. Ta gärna hjälp av filmklippet ”Filmen om Kalmar”, där ni får en insyn i vad staden har att bjuda på.
 • Är ni inte från Kalmar men ska undersöka platsen digitalt/fysiskt eller är ni från Kalmar eller har en annan koppling till denna plats? Diskutera då även vad ni anser att artikeln Stadsguide: Kalmar samt filmklippet nedan missade att ha med.

Fördjupning Företagsekonomi/ Hållbar turism/ Historia/ Entreprenörskap/och företagande/ Samhällskunskap

Kalmar kommuns egna turistguide:

Skärmdump: kalmar.se

Fördjupning Historia/ Företagsekonomi/ Samhällskunskap/ Entreprenörskap/ och företagande

Den berömde finansmannen Ivar Krauger:

 • Finansmannen och företagsledaren Ivar Kreuger föddes i Kalmar 1880 och var son till Ernst Kreuger – Kalmar tändsticksfabriks grundare. Undersök Ivars entreprenöriella resa och hur den svenska tändstickan erövrade världen.

Reklam för Solstickan från 1940-talet. Ur ICA:s arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria. Period: 1940-tal Deponent: ICA

Centralt innehåll

 • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur.
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a1, 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Hållbar och miljövänlig turismutveckling där människan samspelar med natur och kultur samt utvecklar resmål och verksamheter med hänsyn till ekologi, etik och ekonomi. (Hållbar turism)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *