Kampen om malmen och skogen

Med de jordreformer som genomfördes med laga skiftet 1827 och storskiftet i mitten av 1700-talet, hade jordbruksmarken delats upp som individuell egendom. Fortfarande fanns dock stora mark- och naturresurser i kronans ägo. Sedan medeltiden hade kronan delat ut privilegier och rättigheter för att bruka och sälja till exempel malm.

Centralt innehåll

  • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

  1. Vad hette LKAB:s ägare i början av 1900-talet?
  2. Vad var den så kallade svenska modellen?
  3. Varför var det viktigt med en järnväg mellan malmfälten och Narvik?
  4. Vilket år blev LKAB ett helstatligt bolag?

Diskussion

  • Tycker ni att det är rätt att staten äger företag som till exempel LKAB, motivera era svar?
  • Varför tror ni att det blev så mycket protester när Emil Broms sålde en majoritet av LKAB utomlands?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *