Kamprad som företagsledare

Vad driver Ingvar Kamprad? Lidelse, mänsklig närhet och en aldrig sinande besatthet i detaljen, i visionen, i drömmars genomförande. Låt oss kalla det livslust. Detta skrev Kamprads vän Bertil Torekull år 2008 då han skulle beskriva sitt samarbete med IKEA-grundaren.

Relaterad läsning:  Exklusivt samtal med Ingvar Kamprad – Hur god kan kapitalisten vara?Kamprads djärva satsning gick hem, När IKEA åkte till Mallorca

Centralt innehåll

 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om etik och jämställdhet i arbetslivet.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 2)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. (Samhällskunskap 1a1)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)

Instuderingsfrågor

 1. Vad gav Ingvar Kamprad livslust enligt artikelns författare Bertil Torekull?
 2. Vad drevs han av?
 3. Vad syftar Bertil på när han menar att Kamprad utövade ”beröringens ledarskap”?

Diskussion

 • Vilken bild får ni av Kamprad i Bertil Torekulls beskrivning?
 • Hur anser ni att Kamprad var som företagsledare?

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Företagsekonomi/ Samhällskunskap

 • Drygt 75 år efter starten är IKEA piggare och mer innovativt än någonsin tidigare. Förklaringen är en företagskultur som uppmuntrar initiativ, delegerar ansvar och ständigt söker efter smarta lösningar för ökad kundnytta och lönsamhet. Se klippet nedan med Pernille Haglid, Global leadership and competence manager på IKEA, som berättar om deras företagskultur för Voister. (Källa: Voister.se). Undersök hur den Kampradska anda lever kvar.
 • ”Ingvar Kamprads ledarskap baserades på våra svenska värderingar”. Ta del av när Jesper Brodin, vd och koncernchef för IKEA berättar om hur han och företaget tar emot beskedet om Ingvar Kamprads bortgång. (Källa: Nyhetsmorgon i TV4 från 2018-01-28)

Fördjupning Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/ och företagande

 • Djupdyk i en exklusiv intervju som Bertil Torekull gjorde med Kamprad år 2009: Hur god kan kapitalisten vara?

Det som håller mig gående är en känsla att i en bredare bemärkelse delta i ett gigantiskt demokratiseringsprojekt, fast ett helt annat än det man normalt talar om … Därför blir jag så besviken då vi … satsar på felaktiga produkter … det känns som om det var mitt fel fastän vi numera är så många om det. Att tillhandahålla bra och vackra vardagsvaror som många kan köpa tycks mig ha med jordnära demokrati att skaffa.

Ingvar Kamprad med stolen Stina utanför varuhuset i Älmhult, 1966. Då fanns det tre IKEA-varuhus. Källa: IKEA:s bildarkiv.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *