Karlstad – en entreprenöriell stad

I Karlstad möts besökaren av kaffedoft från Löfbergs redan på stationen. Förutom kaffet har läget vid Vänern och Klarälven satt sin prägel på staden. Precis som »Sola«, hockeyn, familjeföretagen – och så Fröding förstås.

Relaterad läsning: Löfbergs Lila, Bönan som tog svenskarna med storm

Instuderingsfrågor 

 1. Vilken doft möts man av när man besöker Karlstad?
 2. Vem är staden döpt efter?
 3. Vad tillverkade Karlstad Mekaniska Werkstad?
 4. Vad grundades år 1906?
 5. Vilka är Embracer?
 6. Vilket pris har Karlstad blivit tilldelad?
 7. Varför finns det så få äldre byggnader i staden?
 8. Vilken känd poet föddes Alsters herrgård i Karlstads socken?
 9. Vem var ”Sola”?
 10. Vilket minnesmärke kan man hitta utanför stadshotellet?

Diskussion

Hur upplever vi den platsen vi bor på eller besöker som turister?

 • Diskutera hur ni skulle presentera den platsen ni bor på. Ta gärna hjälp av filmklippet ”Filmen om Karlstad”, där ni får tips på vad staden har att bjuda på.
 • Är ni inte från Karlstad men ska undersöka platsen digitalt eller är ni från Karlstad eller har en annan koppling till denna plats? Diskutera då även vad ni anser att artikeln Stadsguide: Karlstad samt filmklippet nedan missade att ha med.

Fördjupning Företagsekonomi/ Hållbar turism/ Historia Samhällskunskap/ Entreprenörskap/och företagande

Karlstad kommuns egna turistguide:

Skärmdump: karlstad.se

Fördjupning Historia/ Företagsekonomi/ Samhällskunskap/ Entreprenörskap/ och företagande

Bönan som tog svenskarna med storm:

 • Svenskarna dricker kaffe som aldrig förr och idag har vi flera olika kända kaffeföretag i landet. Det som är mindre känt är att det var Karl XII och hans karoliner som lade grunden till den svenska kaffekulturen. De hade fått smak på kaffe under vistelsen i Turkiet efter slaget vid Narva och en turkisk kaffekokare följde med hem till Sverige 1715. Undersök kaffebönans resa i Sverige.

Ovan. En lastbil lastad med Löfbergs Lila från 1960-talet. Bild från Löfbergs.

Centralt innehåll

 • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultur.
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a1, 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Hållbar och miljövänlig turismutveckling där människan samspelar med natur och kultur samt utvecklar resmål och verksamheter med hänsyn till ekologi, etik och ekonomi. (Hållbar turism)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *