KF:s organisation och produkter

Märkeslösa produkter? Det är när till exempel tandkrämen inte har något märkvärdigt varumärkesnamn, utan bara heter Tandkräm. Enkelt och okonstlat, allt fokus på produkten. Detta var den bärande tanken bakom en produktsatsning som Kooperativa Förbundet (KF) lanserade 1979.

Relaterad läsning: KF och svårigheten att ställa om från fornstora dagar, KF:s VD Albin Johansson, Hemköp – ett stabilt äktenskap i en föränderlig tid, När snabbköpen kom till byn, Den (o)hållbara förpackningen

Centralt innehåll

 • Affärsutveckling, omvärldsanalys och marknadsundersökningar.
 • Affärsidé, koncept, försäljningskanaler och positionering.
 • Säljmiljö, inredning och utrustning i butiker.
 • Ledarens roll och uppgifter i butiker, stormarknader och varuhus.
 • Arbetsledning samt organisations- och personalfrågor, till exempel projektledning, konflikthantering, samarbete, sociala normer och arbetsvillkor.
 • Entreprenörskap och eget företagande. (Affärsutveckling och ledarskap)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)
 • Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1b)

Instuderingsfrågor

 1. Vad var tanken bakom Blåvitt?
 2. Vilket år uppstod märket?
 3. Var och när såldes de blåvita produkterna?
 4. Vad hade den kommersiella aktörerna i åtanke när produkten skapades?

 Diskussion

 • Vad anser ni om Blåvitt som koncept? Se på reklamklippet nedan från 1991 och diskutera hur marknadsföringen här väcker ett gammalt sparsamhetsideal till liv.

Fördjupning Branschkunskap inom handel och administration/ Historia/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi

KF:s resa:

 • Få företag illustrerar bättre de grundläggande förändringar som svenskt näringsliv genomgått de senaste 30 åren än Kooperativa förbundet (KF). Undersök hur deras resa har sett ut.

Konsum-butik i Svedmyra i Stockholm 1934. Bildkälla: Wikimedia Commons.

KF under Coronakrisen:

 • Se klippet nedan och undersök hur KF:s krisledning har arbetat under den rådande Coronaepidemin.

Fördjupning Affärsutveckling och ledarskap/ Branschkunskap inom handel och administration

Den dynamiske KF VD:n Albin Johansson:

 • Albin Johansson var KF:s verkställande direktör och styrelseordförande åren 1924–1959. Under hans ledning strömmade medlemmarna till och KF blev Sveriges största företag. Han var bland annat pådrivande för att införa självbetjäningsbutiker. Undersök denna dynamiska företagsledare.

Fördjupning Affärsutveckling och ledarskap/ Företagsekonomi

Konkurrenten Axfood:

 • Giftermålet« mellan Hemköp och D&D år 2000 skapade Axfood, en utmanare i dagligvarubranschen och det »tredje blocket« till dominanterna ICA och KF. Den ursprungliga strategin är i högsta grad levande och har skapat ett framgångsrikt bolag – något som många för tjugo år sedan tvivlade på skulle vara möjligt. Ta reda på hur Axfoods affärsutveckling sett ut.

Fördjupning Marknadsföring/ Företagsekonomi

Förpackningens historia:

 • Överallt möter vi dem: i kylskåpet, på hyllorna i affären och i eller utanför containrarna vid återvinningscentralen. Men vems syfte tjänar förpackningen och hur har den marknadsförts? Fördjupa dig i förpackningens historia.

Annons Keep on Yogging, Yoggi kiwawa, 1988-1989 . Bild: ur Arla Foods arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *