Klädkoden – en del av organisationskulturen

Hur var klädkoden för de anställda på Nordiska Kompaniet under 1940-talet? I personalhandboken NK-vett och NK-sätt fick personalen vägledning i varuhusets organisation och system, dess geografi och dess dagliga liv och arbetsrutin.

Centralt innehåll:

 • Arbetsledning samt organisations- och personalfrågor, till exempel projektledning, konflikthantering, samarbete, sociala normer och arbetsvillkor.
 • Lagar och andra bestämmelser, till exempel om arbetsrätt.
 • Säljmiljö, inredning och utrustning i butiker.
 • Praktisk butiksdrift. (Affärsutveckling och ledarskap)
 • Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär. (Ledarskap och organisation)

Instuderingsfrågor

 1. Vilken huvudregel gällde för kvinnlig försäljningspersonal, kassörskor och proverskor?
 2. Vad gällde för kvinnliga juniorer?
 3. Hur såg klädkoden ut för den manliga personalen?
 4. Vad hade distributionspersonal i utomhustjänst samt hisskonduktörer och vakter för avlöningsförmån?
 5. Vad gällde för både kvinnlig och manlig personal?
 6. Hur skulle kunden bemötas i butiken?

Diskussion

 • Vad anser ni är syftet med en klädkod på en arbetsplats?
 • Tycker ni att den behövs i dag?

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Affärsutveckling och ledarskap

 • Ta reda på vilken organisationskultur som gäller på ett valfritt företag/detaljhandel (ingång t.ex. klädkod). Hur ser du på dessa arbetsvillkor och bestämmelser? Skulle du vilja ändra på någonting?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.