Klarna gör stora framsteg

Sebastian Siemiatkowski, Niklas Adalberth och Victor Jacobsson startade Klarna tillsammans 2005. På åtta år har de förvandlat sin idé, om betalning via faktura vid näthandel, till ett multinationellt företag.

Relaterad läsning: Teknik för nytta och nöje, Lag om betaltjänster, Klarna-miljardären Sebastian Siemiatkowski om barnens arv, Från bio till streaming

Centralt innehåll

 • Marknadsrätt: marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga regler som rör företagens verksamhet.
 • Köprätt: regler som rör handel mellan näringsidkare. (Affärsjuridik)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)
 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. (Teknik 1)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)

Diskussion

 • Vad anser ni om betaltjänster som Klarna? Diskutera varför ni tror att betaltjänster som dessa blivit så populära.

Affärsjuridik/ Marknadsföring

Lag om betaltjänster:

 • Vad säger lagen om betaltjänster? Ta reda på hur genomförandet av betaltjänster går till, hur behandling av personuppgifter ser ut och hur marknadsföringen för dessa tjänster ska se ut online.

Skärmdump: riksdagen.se

Branschöverskridande tekniska lösningar:

 • Moderna techbolagen Spotify, Mojang, King och Klarna jobbar med teknik som passar lika bra i spel- som i bankvärlden. Branschöverskridande tekniska lösningar är dock inget nytt fenomen. Undersök hur dagens digitala plattform har blivit en stor del av vårt vardagliga liv.

Markus Persson startade Mojang 2009 som ligger bakom succén Minecraft. Bild från Wikimedia Commons.

Fördjupning Entreprenörskap/ och företagande/ Historia: Företagsekonomi

Vinnare av SvD:s Affärsbragd 2021: Sebastian Siemiatkowski

Intervju med en av Klarnas grundare – Sebastian Siemiatkowski:

 • Klarna har gått från en simpel idé om att förenkla näthandelns betalsystem till ett internationellt storbolag i klass med bland andra Spotify och Minecraft. Sebastian Siemiatkowski har varit med på hela resan och är nu en av Sveriges yngsta miljardärer. Se intervjun om barnens arv på SVT Play.

Skärmdump: SVT Play.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *