En av de stora verkstadsindustrierna

Kockums var en av de stora verkstadsindustrier som utgjorde ryggraden i det svenska näringslivet under den högindustriella epoken.

Relaterad läsning: Varven i västra och södra Sverige, Karlskronavarvet

Centralt innehåll

  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
  • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)

Instuderingsfrågor

  1. Vem grundade Kockums?
  2. Vilket år levererades det första fartyget från Kockums?
  3. Vilken typ av fartyg byggdes på varvet?
  4. Varför hamnade Kockums i kris?
  5. Vilket år slutade Kockums att tillverka ubåtar?
  6. Vad heter Kockums idag?

Diskussion

  • Varför tror ni att Sverige var och är så framgångsrika när det gäller verkstadsindustri?

Fördjupning Teknik

  • Kockums drabbades av den så kallade varvsdöden på 1970- och 80-talen vilket ledde till att man upphörde tillverka civila fartyg vid varvet. Undersök varför många av de svenska varven gick omkull under den här tiden.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *