Köket – ett rum för drömmar

Trångboddhet, spekulationsbyggen och höga hyror. Bostadssituationen kring förra sekelskiftet var svår. Människor åt, sov och levde under förhållanden som vi har svårt att föreställa oss. Åren efter första världskriget var bostadsmarknaden så ansträngd att kommuner tvingades bygga nödbostäder i gymnastiksalar, biografer och kontor. Hur människor bodde – eller inte bodde – började bli en samhällsfråga.

Relaterad läsning: AGA-spisen, Den goda bostaden

Centralt innehåll

  • Historisk utveckling av inredning och utemiljöer.
  • Olika sorters rum, såväl inredningar som utemiljöer. (Arkitektur – rum)
  • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)

Instuderingsfrågor

  1. Vilket år bildades SKB?
  2. På vilket sätt ville HSB bättra på standarden i lägenheterna?
  3. Vilken funktion skulle köket ha enligt HSB?
  4. Varför la man ned så mycket forskning på att förbättra arbetssituationen i köken?
  5. Vilken funktion har köken idag enlig författaren?

Diskussion

  • Varför tror ni att just köken varit föremål för så mycket forskning och utveckling under 1900-talet?

Fördjupning Teknik / Arkitektur – rum

  • Undersök hur kökens tekniska utveckling sett ut från 1800-talet fram till idag. Vilka är de viktigaste uppfinningarna och på vilket sätt har de underlättat och förbättrat köksarbetet?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *