Kollektivtrafiken

Sommaren 1941 – mitt under brinnande världskrig – tog politikerna i Stockholms stadshus beslutet att bygga tunnelbanan. Det gav riktning åt Stockholms utveckling under lång tid framåt.

Relaterad läsning: Tanken bakom HSB, HSB och miljonprogrammet, Hållbarhet och miljö, Regleringar och avregleringar av i svenska bussbranschen

Centralt innehåll:

 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik. (Samhällskunskap 1a2)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar.
 • Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från källor i digital och annan form. (Samhällskunskap 1b)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket beslut fattades i Stadshuset den 16 juni 1941?
 2. Varför var ambitionen med detta beslut ovanlig?
 3. Varför uppstod det en debatt?
 4. Hur trodde politikern Yngve Larsson att han kunde vinna debatten?
 5. På vilket sätt förmedlade Yngve sitt öppningsinlägg?
 6. Hur bemötte socialdemokratiska finansborgarrådet Zeth Höglund detta?
 7. Vad anser forskaren Daniel Jonsson vid KTH om Yngve Larsson?
 8. Hur många bostäder fanns det i Stockholm år 1960?
 9. Vad kommer den tredje stora bebyggelsevågen att innebära?

 Diskussion

 • Vad anser ni om kollektivtrafiken?
 • Vilket politiskt parti tycker ni lyfter denna fråga bäst i dag?

Fördjupning Samhällskunskap

 • Kollektivtrafiken uppmuntras ofta ur miljösynpunkt. Undersök vilka skillnader kollektivtrafiken gör.
 • Bostadssituationen i Sverige i början av 1900-talet var svår. Ta reda på vilka åtgärder som vidtogs och hur HSB löste detta.
 • Alla debattinlägg som uppstod i Stadshuset när beslutet fattades finns att hitta i form av tryckta handlingarna som digitaliserats och gjorts tillgängliga på Stockholms stadsarkivs webbplats. Ta reda på hur den laddade atmosfären i Stadshuset var och lyssna till debattörerna.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.